Laparoskopie v urologii je současným trendem!

Laparoskopie se osvědčuje jako vhodná metoda u většiny chirurgických zákroků v dutině břišní, ale i v gynekologii a urologii. Využívá se také jako diagnostika při onemocnění. Laparoskopické operace jsou pro pacienta velkou výhodou, protože jde o méně invazivní zákrok s lepším kosmetickým efektem a kratší rekonvalescencí.

 

Díky speciálnímu přístrojovému vybavení je možné, z jednoho nebo více vpichů, operovat v břišní dutině bez nutnosti jejího širokého otevření.

 

Výhodou je především malá zátěž pro pacienta, výrazně menší pooperační bolest, krátkodobá hospitalizace po výkonu a krátká pracovní neschopnost. Také, ve srovnání s dříve prováděnými otevřenými břišními operacemi, je celková pooperační regenerace zkrácena.
Endoskopické operace patří v urologii k moderním trendům ve vývoji celého oboru, laparoskopické operační výkony využívají jejich výhod u stále většího počtu pacientů a operovaných orgánů.

“Na naší klinice –  Urologická klinika  1. LF UK a VFN – se provádějí laparoskopické operace u dospělých pacientů od roku 1996” říká přednosta kliniky prof. MUD. Tomáš Hanuš, DrSc. a dodává: “jejich počet se neustále zvyšuje, doba operací zkracuje a také spektrum prováděných výkonů je mnohem širší. Zahrnuje jak výkony rekonstrukční ,  tak ablační, a to pro benigní i maligní onemocnění. a některé výkony jsou prováděny již téměř jen výhradně laparoskopicky (např. adrenalektomie – odstranění nadledviny). Laparoskopická operativa se stala významnou součástí onkourologie. Současně také stoupá počet  laparoskopických operací u dětí s vývojovými anomáliemi močových cest, které provádí tým na naší klinice vedený doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc.“.
U onkologických diagnóz o typu operace rozhoduje více faktorů – stupeň nádorového postižení, velikost nádoru, jeho lokalizace (např. u nádorů ledviny). Také pacient musí být schopen tuto operaci podstoupit.

 

Jak se daří využívat laparoskopické výkony u dětských pacientů, na to odpoví urolog Josef Sedláček (foto) z Urologické kliniky VFN v Praze. Co dokáže šetrný přístup v malém těličku. Rozhovor si poslechněte ZDE

 

Vedoucí lékař skupiny pro laparoskopii dospělých as. MUDr. Květoslav Novák, FEBU doplňuje: „V současné době je nejčastějším výkonem tzv. radikální prostatektomie. Využívá se u pacientů s karcinomem prostaty. Odstraňuje se při ní celá prostata i se semennými váčky a hrdlo močového měchýře je našito k močové trubici. Počet těchto pacientů stále narůstá. Koncem června byla provedena operace tohoto typu s pořadovým číslem 300. Díky účasti Urologické kliniky v projektu. Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze (Operační program Praha – Konkurenceschopnost) jsme měli možnost získat nové technologické zázemí – sestavu laparoskopických přístrojů a nástrojů, což významně podpořilo zvýšení počtu laparoskopických operací i zlepšení jejich výsledků.“

 

UŽ 300 laparoskopií provedli v centru pro dospělé na Urologické klinice VFN v Praze a  vedoucí  lékař Květoslav Novák (foto) odhalí, které operační zákroky jsou vhodné tuto metodu a o které moderní přístupy jde. Rozhovor si poslechněte ZDE

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář