Zdravý spánek – kvalitní stáří

Spánek je nedílnou součástí lidského života, ve spánku strávíme téměř 1/3 života. Fyziologický spánek je důležitý nejen pro regeneraci fyzických a duševních sil, ale i pro celou řadu dalších pochodů, jako je paměť, koncentrace, učení, myšlení a také pro mnoho dalších metabolických procesů.

Nespavost se projevuje neschopností usnout, přerušovaným spánkem nebo předčasným probouzením, spánek je vnímán jako nekvalitní, neosvěžující a krátký. Nespavost negativně ovlivňuje pracovní výkon jedince, zvyšuje riziko dopravních nehod, a má tak negativní dopad na psychickou i fyzickou stránku člověka. Chronickými potížemi se spánkem trpí 10-20% populace.

Časté probouzení během noci vede k vyplavování stresových hormonů a k urychlení aterosklerotických změn. Důsledkem může být zvýšení krevního tlaku, srdečního tepu, zvýšení hladiny krevního cukru a cholesterolu. Dlouhodobá nespavost představuje také riziko vzniku depresí nebo závislosti (na alkoholu, nikotinu, kofeinu nebo lécích na spaní). Nespavost je tedy závažným zdravotním i socioekonomickým problémem. Je nutné si uvědomit, že kvalita našeho života závisí rovněž na kvalitě našeho spánku.

Jako normální doba spánku se udává 6-9 hodin denně, ideálně v noci. Délka/potřeba spánku s věkem klesá.

Máte potíže se spánkem? Nemůžete usnout nebo se často probouzíte? Zkuste dodržovat zásady spánkové hygieny. A když to nepomůže, navštivte svého praktického lékaře.

Nejčastější spánková onemocnění (nespavost, syndrom neklidných nohou, deprivace spánku, syndrom spánkové apnoe) postihují přes 40 %, ve starším věku až 50 % populace. Světovou asociací spánkové medicíny byl proto 15. březen letošního roku vyhlášen Světovým dnem spánku se sloganem „Zdravý spánek – kvalitní stáří“. Vzhledem k tomu, že spánek má klíčovou úlohu pro naše duševní i fyzické zdraví, je pořádán k příležitosti Světového dne spánku i Evropského dne narkolepsie dne 13. 3. 2013 ve 13 h seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Narkolepsie je denní záchvatovitá spavost. Postihne 2 – 5 lidí z 10.000 obyvatel, je třetím nejčastějším neurologickým onemocněním po Parkinsonově chorobě a roztroušené skleróze.
Jde o chronické onemocnění, které postihuje nervovou soustavu, přesněji řečeno mozková centra řídící proces usínání a probouzení. Je charakterizována náhlými a nekontrolovatelnými záchvaty spánku, které mohou člověka napadnout v jakoukoliv denní dobu a při jakékoliv činnosti, např. při hovoru, jízdě autem nebo chůzi. Tento stav přichází bez varovných signálů a bez možnosti ho jakkoliv ovlivnit.

 

Příčina tohoto onemocnění nebyla zatím přesně popsána, odborníci se však domnívají, že vinu nesou genetické změny a autoimunní reakce organismu. Léčení začíná tzv. režimovými opatřeními a po stanovení diagnózy se přechází na léky. K léčbě se ve většině případů užívají psychostimulancia, která zabraňují usínání přes den a antidepresiva, která mají sedativní účinky usnadňující večerní usínání.

 

 

Jak je pro nás významný spánek, to už vysvětluje profesorka Soňa Nevšímalová (foto) z neurologické kliniky VFN v Praze.

Rozhovor si poslechněte ZDE

 

Šárka Málková, redakce Zdraviamy.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář