Co způsobuje neplodnost páru

Neplodnost je podle Světové zdravotnické organizace onemocnění, které je definováno jako nedosažení klinického těhotenství po jednom roce pravidelného nechráněného sexuálního styku. Tato definice zaručuje právo neplodných párů na léčbu. Ve všech zemích však není dostupnost léčby na takové úrovni jako v ČR. Důvodem, proč cizinky vyhledávají česká centra, je jednak vysoká medicínská úroveň a pak v mnoha případech restriktivní podmínky ve vlastní zemi a ztížený přístup k asistované reprodukci.

Velmi významným pokrokem bylo snížení podílu vícečetných těhotenství po IVF. Vícečetná gravidita představuje vysoce zvýšené riziko novorozenecké morbidity (novorozenci s nízkou porodní hmotnosti, předčasný porod nezralého novorozence, komplikace při porodu a další) a zvýšené riziko mateřské morbidity. V roce 2011 začaly pojišťovny na nátlak odborné společnosti proplácet čtyři cykly IVF/ in vitro fertilizace/ místo původních tří, ale za podmínky, že v prvních dvou léčebných cyklech bude do dělohy přenesen pouze jeden zárodek.

V současnosti dosahují česká centra reprodukční medicíny špičkových výsledků, které jsou plně srovnatelné se skandinávskými zeměmi.

AUDIO rozhovor: Co způsobuje neplodnost páru, na to Šárce Málkové odpovídá docent Tonko Marděšič.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář