Epileptické záchvaty řeší i operační zákrok pomocí sondy

Léčba epilepsie je u nás na vysoké úrovni. Máme rozsáhlou síť epileptologických ambulancí a existují tři komplexní epileptologická centra.  Nemocnice Na Homolce je jedním z těchto center, další jsou v pražské FN Motol a v brněnské FN u sv. Anny.

Ambulantně projde každý rok na Homolce epileptologickými poradnami více než 2000 nemocných. Dalších 250 je vyšetřeno za hospitalizace na monitorovací jednotce. Neurochirurgové každý rok operují více než 30 pacientů. Odstraňují patologická ložiska v mozku a to nejen klasickou operací, ale i minimálně invazivním stereotaktickým zákrokem z drobného návrtu lebky. Tento zákrok je určen pro pacienty s epilepsií, u kterých záchvat vzniká v ložisku ve spánkovém laloku. Po operaci asi 70 % nemocných zcela ztratí záchvaty.

Epileptický záchvat je náhle vznikající a i náhle končící porucha vědomí nebo chování, která je podmíněna epileptickým výbojem v mozku. Mozkové buňky jsou uzpůsobeny tak, aby na reakce přicházející ze smyslových orgánů či z okolních buněk odpovídaly elektrickými výboji. Pokud mozkové buňky začnou vytvářet elektrické výboje nekontrolovaně, může to mít za následek epileptický záchvat. Záchvaty trvají obvykle do dvou minut a někdy mohou být následovány pozáchvatovým stavem (např. se zmateností či přetrváním neurologických příznaků).

Epileptické záchvaty se projevují příznaky hybnými (různé pohyby), smyslovými (zrakovými, sluchovými, chuťovými atd.) pocity, vegetativními příznaky (zblednutí, slinění atd.) a poruchami psychiky a vědomí. Příznaky se často vyskytují v kombinaci podle toho, která oblast mozku je epileptickým výbojem postižena.

AUDIO: Docent Roman Liščák, CSc. primář Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce popíše operační zákrok, který odpomůže od epileptických záchvatů.

 

Diagnostika epilepsie

Závisí z velké části na popisu záchvatů pacientem či svědkem. Pacient přichází k neurologovi, který zjistí jeho podrobnou anamnézu. Důležité je vyloučit ostatní onemocnění, která mohou epilepsii napodobovat, či která mohou být příčinou vzniku epileptických záchvatů (např. mdloby, poruchy srdečního rytmu, psychická onemocnění, ale také nádory, cévní onemocnění mozku a řada dalších neurologických chorob). Provádí se elektroencefalografie (EEG) – vyšetření fyziologické aktivity mozku. Je-li třeba, doplní se ještě o dlouhodobou video EEG monitoraci. Ta trvá několik dní a jejím cílem je záchyt epileptického záchvatu na EEG a videu.

Důležité je vyšetření  pomocí magnetické rezonance (MR), kterou nemůže nahradit vyšetření počítačovou tomografií (CT). Nemocnice Na Homolce disponuje čtyřmi přístroji MR, pro vyšetření pacientů s epilepsií se využívá ten nejnovější o síle 3 T. Tato 3T magnetická rezonance poskytuje oproti standardním 1,5 T přístrojům mnohem podrobnější a kvalitnější obraz a dovoluje odhalit stále menší epileptická ložiska.

 

vAUDIO: Pacient Václav Bozděch je po operaci a cítí se báječně. Dokonce může řídit auto.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář