VFN Praha: Unikátní mobilní inkubátor pro převoz narozených dětí

U nás máme určitý počet novorozenců s nízkou porodní váhou, které se narodí mimo perinatologická centra. Potřebují převoz na odpovídající pracoviště, aby jim byla zajištěna vhodná péče. Také se převážejí patologičtí novorozenci, pomocí speciálních převozových inkubátorů s kompletním vybavením.

Patologičtí novorozenci jsou ti, kteří se narodí v termínu, avšak po porodu se u nich rozvine nějaký patologický stav vyžadující převoz do nemocnice.

 

U kterých dětí se v prvních hodinách nebo dnech života objeví příznaky buď vzácných chorob, nebo dochází k dechovému a oběhovému selhání. Selhávající cirkulace a dýchání jsou nahrazeny tzv. mimotělní oxygenací (ECMO), kdy funkce plic a srdce je nahrazena mimotělním oběhem. Nemocný je připojen k mimotělnímu oběhu na odesílajícím pracovišti, a dále pak transportován na Jednotku intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a 1. LF UK. Jde o vysoce specializovanou péči, kterou žádné jiné zdravotnické zařízení u nás neposkytuje.

 

Převozová služba novorozenců zajišťuje transporty v Praze, Středočeském kraji a za určitých podmínek i v kraji Liberec. Děti vyžadující ECMO podporu jsou transportovány naší službou ze kterékoliv lokality v České republice. Tyto převozy patří po všech stránkách k těm nejobtížnějším,“ vysvětluje MUDr. Václav Vobruba, Ph.D., vedoucí lékař JIRP a Převozové služby novorozenců Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a 1. lf UK.

 

AUDIO: Speciální inkubátor představí vedoucí lékař  JIRP a Převozové služby Václav Vobruba.

 

Pro převozy novorozenců je nutný speciální inkubátor s kompletním vybavením. Inkubátor je umístěný na podvozku umožňující převoz ve většině sanitních vozů. Inkubátor je dvoustěnný, vybavený vlastním bateriovým zdrojem. Zařízení je doplněno přístrojem pro umělou plicní ventilaci umožňující ventilační podporu. Životní funkce novorozence jsou sledovány pomocí monitoru. Vybavení je doplněno několika infuzními pumpami, které umožňují přesné podávání tekutin a léků.

 

AUDIO: Jaké byly počátky převozové služby  – to poví primář Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lf UK Pavel Srnský.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář