Jsou HPV viry novodobou hrozbou?

(Praha, 10. října 2014) Dánská studie „Genital warts and risk of cancer“ společnosti Blomber Met al., zahrnující téměř padesáti tisícovou populaci pacientů s genitálními bradavicemi, jednoznačně prokázala, že HPV viry způsobující onemocnění genitálními bradavicemi významným způsobem zvyšují riziko rozvoje HPV virů odpovědných za vznik karcinomu.

 

Genitální bradavice jsou nezhoubným onemocněním způsobeným HPV viry typu 6 a 11, tedy viry s nízkým rizikem karcinomu. Cílem uvedené studie bylo zjistit, zda pacienti s genitálními bradavicemi mohou být více ohroženi tzv. High Risk HPV viry, tedy HPV viry způsobujícími rakovinu. Trvala 30 let se zapojením jak nemocnic, tak ambulantních ordinací. Sledovaný vzorek pacientů tvořili z 1/3 muži a ze 2/3 ženy a byla provedena způsobem porovnání jedinců s genitálními bradavicemi s běžnou populací bez tohoto onemocnění. MUDr. Vladimír Dvořák tuto studii v diskusi pro HPV College komentuje: „Zvýšené riziko se obecně týkalo obou pohlaví s variabilní sílou asociace. Například bylo pozorováno vyšší riziko rozvoje HPV asociovaných karcinomů u mužů, a to především s ohledem na výrazně vyšší riziko rozvoje análních karcinomů. Nicméně výrazný rozdíl mezi pohlavími s ohledem na rozvoj análního karcinomu může být zkreslen homosexuálním chováním mužů, o kterém je známo, že zvyšuje riziko rozvoje jak genitálních bradavic, tak análního karcinomu. U žen se riziko rozvoje HPV asociovaných karcinomů snížilo odhadem výskytu cervikálního karcinomu, pro který je zaveden účinný screening,“ a doplňuje, že riziko rozvoje většiny nádorů zůstalo významně zvýšené i více než 10 let po epizodě výskytu genitálních bradavic.

 

Studie zahrnovala i faktory chování. Prokázal se všeobecně známý fakt, že zvýšené riziko rozvoje karcinomu může hrozit u kuřáků. Dále pak jedinci, u kterých došlo k rozvoji genitálních bradavic, měly například mít více sexuálních partnerů ve srovnání s obecnou populací, což také samo o sobě zvyšuje pravděpodobnost infekce HPV a rozvoje karcinomu způsobeného těmito viry. Zvýšené riziko může rovněž být důsledkem oslabené imunity, nebo ve spojení se zánětlivým procesem v těle.
Alarmující je zpráva, že z dostupných statistických údajů se výskyt onemocnění genitálními bradavicemi v České republice, jen za posledních 10 let, zvýšil čtyřnásobně. Současná medicína již nabízí poměrně efektivní a bezbolestnou léčbu v klidu domova tzv. mastí z výtažků zeleného čaje (sinecatechiny), která se i přes nutnost úhrady pacientem postupně stává preferovaným způsobem léčby. Aplikovaná je i léčba laserem, či chirurgické odstranění, které však může být bolestivé a vyžaduje docházení k lékaři.

 

Důležitou součástí je prevence výskytu tohoto onemocnění, která spočívá především v zásadách bezpečného sexuálního života a eliminaci promiskuity. Ta je hlavním rizikovým faktorem nejen pro onemocnění genitálními bradavicemi, ale pro celou řadu jiných pohlavních chorob. Stejně důležité je okamžité řešení při podezření, či výskytu genitálních bradavic. Tedy návštěva lékaře a aplikace vhodné léčby. Volbou může být i očkování, které například v Austrálii rapidně snížilo jak výskyt genitálních bradavic, tak karcinomu čípku a dalších onemocnění způsobených HPV viry.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář