Novinka ve zdravotnictví – koučink

Co to koučink je? Na koučink je možno pohlížet jako na pomoc lidem stanovit si cíle a dosáhnout jich. Vychází z poznatků mnoha vědeckých oborů, psychologií počínaje, přes neurovědy, pedagogiku. Z dálky vypadá koučink jako obyčejný rozhovor, ale kdo koučink zažije na vlastní kůži, většinou hovoří o neobyčejných výsledcích. 

Lékař specialista Vám doporučí určitou konkrétní změnu, např. zhubnout, zvýšit svou pohybovou aktivitu. Koučink je pomoc v hledání způsobu realizace této změny. Je jako lešení, které Vám pomůže dosáhnout tam, kam byste jinak nedosáhli.

Proč na změnu životního stylu potřebuji kouče?

Realizace jakékoli změny je obtížná. Souvisí to se strukturou a funkcí našeho mozku. Navyklé chování je automatické, vyžaduje málo energie. Nakopak nové chování je náročné na pozornost, na energii a tudíž lidé často zůstávají u navyklého chování. Stačí si vzpomenout na novoroční předsevzetí. Ta většinou cílí právě životní styl, např. zhubnout, přestat kouřit. Po týdnu/týdnech relativních úspěchů se velmi často vše vrací do starých kolejí.
Kouč pomáhá vytvořit plán změny a pomáhá také tuto změnu realizovat. Dobrý kouč je na klienta náročný (jak ve stanovování cílů, tak v plnění dohodnutých závazků) a tím posouvá klienta dál, než by toho byl samotný klient schopen. Navíc úlohou kouče je posilovat, co se povedlo a tím upevňovat žádanou změnu. Jde tím proti obvyklému nastavení našeho myšlení, které často zklouzává k tomu, co se nepovedlo a tím vlastně stahuje pozornost k starým způsobům. 

Proč se koučink ve zdravotnictví u nás objevuje až nyní?

Koučovací přístup je nedirektivní, tj. neříká pacientovi/klientovi co a jak má dělat. Ale pomáhá v hledání pacientových způsobů řešení dané situace. Koučink je mladý směr, který i v oblasti odkud vyšel, tj. management a řízení lidí, se používá relativně krátce, řádově několik desetiletí. Dnešní pacienti jsou více seběvědomí, nechtějí už tolik slyšet příkazy. Povědomí o tom, jak by měl vypadat zdravý životní styl, je také větší. To co pacientům chybí jsou znalosti, jak toho dosáhnout. Zde je velký prostor pro koučink. 

Jaké musí uvedený specialista na tento obor mít vzdělání?

Je potřeba projít certifikovanými kurzy, jejichž standardy stanovuje Mezinárodní federace koučů. To zaručuje odbornou způsobilost koučů. 

Pro koho je určen a co od uvedené služby mám očekávat?

Koučink je určen každému, kdo chce ve svém životě uskutečnit nějakou změnu. Takovou změnou může být změna životního stylu, např. v návaznosti na lékařská doporučení nebo snaha zhubnout, lépe vypadat, apod. Předmětem koučování může být opravdu cokoli, co chce klient uskutečnit.

Rozumím tomu správně – novinka je především určena pro osoby, které mají, i když nepatrné zdravotní problémy a potřebují poradit jak změnit životní styl?

Koučink je určen jako pomoc při uskutečnění změny. Máte-li nepatrný zdravotní problém, např. se cítíte více unavený, bolí Vás kolena, pak Vám kouč může pomoci v hledání řešení. Součástí takového řešení může být změna životního stylu nebo také odborné lékařské vyšetření. Vše bude záležet na charakteru Vašich zdravotních problémů. Pokud narazíte na kouče-lékaře, pak Vám může i na okraj koučování poradit v rámci své odbornosti nebo minimálně nasměrovat. 

Nejčastější důvody proč kouče vyhledat? Co mi to přinese?

Potřebuji změnit svůj životní styl (zdravěji jíst, více se pohybovat, zhubnout, nekouřit) a nejde mi to. Koučink Vám poskytne oporu a zaměření na řešení. S pomocí koučinku dosáhnete svých cílů rychleji a efektivněji. 

Stomatologa by každý z nás měl navštěvovat 2x ročně, různé preventivní kontroly jsou také doporučovány v různých časových intervalech. Jak je to u této profese? Vyhledává jí člověk pouze jednorázově, když je po nějaké nemoci či doporučujete také kontroly? Pokud ano, v jakém časovém horizontu?

Koučovací série trvá 12 sezení s intervaly týden až dva mezi sezeními. Pacient ji může využít jednorázově nebo opakovaně. Záleží na změnách, které chce realizovat. Klient se může po ukončení jedné série domluvit ihned na další. Nebo využije koučink s odstupem. Je to velmi individuální.

Jak jste se k této profesi dostal? Jste přeci kardiolog.

Jako kardiolog se setkávám s pacienty, jejichž nemoci jsou ovlivnitelné změnou životního stylu (více pohybu, redukce hmotnosti, přestat kouřit, apod). Nicméně jen nemnohým se tato doporučení daří zrealizovat. Měl jsem možnost absolvovat Intenzivní trénink koučů a koučink si u několika pacientů vyzkoušet. Výsledek byl natolik působivý, že jsem začal koučink využívat ve větší míře.

Proč bych, pokud potřebuji pomoc s jídelníčkem, přestat kouřit či nějakým způsobem chci změnit životní styl, měla jít k vám a ne k uvedenému specialistovi tj. výživovému specialistovi, odborníkovi, kde nás odnaučují kouřit apod???

Pokud víte, co máte dělat, ale nedaří se vám dodržovat režimová opatření, pak s koučem požadovaného výsledku dosáhnete rychleji a efektivněji. Pokud nevíte, jak na to, pak vám kouč může pomoci promyslet vhodná řešení, najít pro vás nejpřínosnější informační kanály a pak vás podpořit třeba i ve vyhledání dalších specialistů.

Jaký je mezi vámi a uvedenými lékaři na daný obor rozdíl?

Kouč neradí, specialista ano. Kouč vám poskytuje podpůrnou strukturu, specialista rady. Specialistu vidíte většinou jednou za dva až tři měsíce, s koučem se vídáte jednou za týden až čtrnáct dní. Ordinací specialisty většinou „proletíte“ během 20-30 minut. Kouč na vás má hodinu a více na jedno sezení. Odborník většinou vidí problém, který je třeba vyřešit, opravit. Kouč pomáhá s hledáním řešení, a to pacientova řešení. 
Když byste chtěli udělat omítku na dům, tak specialista je vám řekne, že si máte namíchat maltu, jak je nejlépe házet maltu zednickou lžící; kouč by byl lešení, které vám umožní dostat se i tam, kam byste se bez něj nedostali.

Čím se koučink liší například od informací a rad, které by pacientovi měl dát obvodní lékař?

Obvodní lékař, resp. jakýkoli jiný specialista dává obecné rady, tj. předává své vědomosti, které vychází většinou z populačních studií. Kouč neradí, nedává rady. Kouč pomáhá věci více promyslet. Pomáhá zaměřit se na pacientovo individuální řešení. 

MUDr.Vladimír Tuka, Ph.D. – koučink pro zdravý životní styl, kardiolog
Centrum individuální péče, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze www.individualnipece.cz

Zdroj: www.individualnipece.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář