Výkonnější pomocník v diagnostice mozkových onemocnění

Nemocnice Na Homolce má novou magnetickou rezonanci se silou magnetického pole 3Tesla (MR 3T). Je nyní ve zkušebním provozu, do plného provozu bude uvedena začátkem prosince 2013. Poslouží pacientům z celé ČR.

MR 3T působí na vyšetřované části těla dvojnásobně silnějším magnetickým polem než stávající přístroje. Poskytuje kvalitnější a přesnější obraz, a to především pokud jde o mozek – ať už se zkoumají jeho struktury nebo funkce. Přesnější výsledky se dají docílit i při vyšetřování jiných orgánů. „Díky novému zobrazovacímu přístroji bude možné například mnohem lépe stanovit ohniska zodpovědná za epilepsii, dále také centra mozkových funkcí – paměti, pohybu, řeči, apod. Co se týká jiných částí těla – budeme například umět přesněji zjistit a ohraničit karcinom prostaty,“ říká primář Radiodiagnostického oddělení profesor MUDr. Josef Vymazal.                    

Princip fungování MR

Magnetická rezonance je moderní zobrazovací metoda založená na využití magnetických vlastností atomových jader vodíku obsažených ve vodě a tuku. Po vystavení působení elektromagnetického pole vysílají tkáně s obsahem vody a tuku určitou odezvu. Tato odpověď (rezonance) je počítačově zpracována a je z ní vytvořen obraz. Ukazuje rozdíly v množství, charakteru vazby a rozložení vodíku v různých tkáních. Na základě těchto rozdílů mohou být v jednom orgánu tyto tkáně rozlišeny: např. tuk, voda, sval, šedá a bílá hmota v mozku.

 

Pomocí MR se dají nejlépe zobrazit mozek, mícha, ale i další měkké tkáně včetně kloubů, šlach, svalů. MR se nepoužívá jen k vyšetřování plochých kostí a plic.

 

Na rozdíl od další zobrazovací metody – výpočetní tomografie (CT), která využívá ionizujícího rentgenového záření, nemá magnetické pole žádný prokázaný škodlivý vliv na zdraví. c je jedním z největších zdrojů radiace obyvatel rozvinutých zemí, snaží se proto odborníci zdokonalovat MR tak, aby mohla v řadě případů nahradit CT vyšetření. MR přístroj je uzavřený válcovitý magnet (tunel), v němž pacient leží.           

Vyšetřením pomocí MR 3T, kde působí dvojnásobně silné magnetické pole (oproti stávající MR 1,5 T) lze získat nejméně dvakrát kvalitnější obraz. Ve srovnání se slabším přístrojem se dá zkrátit i doba vyšetření.    

Největší přínos nového přístroje:

Kvalitnější obraz umožňuje přesnou lokalizaci a ohraničení patologického ložiska v mozku (nádor, zánět, poškozená céva, aj.). To má velký význam při plánování neurochirurgických operací.

MR 3T poskytuje lepší rozlišení mezi bílou a šedou hmotou mozkovou. Umožňuje tedy odhalit i dosud skrytá ložiska epilepsie a následně je indikovat k operaci.

Po cévních mozkových příhodách, pokud pomineme obtíže s páteří, je epilepsie druhým nejčastějším neurologickým onemocněním. V Česku jí trpí přes 100 000 lidí. Proto je odhalení epileptických ložisek, která se dají i operovat, pro posun v léčbě této choroby velmi přínosný.  

MR je schopna zobrazit přesně centra v danou chvíli aktivovaná – tedy například centrum řeči, paměti, aj.  Jejich umístění se zjišťuje kvůli tomu, aby nebyla poškozena při operaci patologického ložiska, které se nachází v jejich blízkosti.

AUDIO: Výhodou magnetické rezonance je to, že je o deset centimetrů širší.. Do „tunelu“ se tedy pohodlně vejdou i objemnější pacienti. Jaký je rozdíl mezi magnetickou rezonancí a CT vyšetřením. Vše vysvětlí primář Radiodiagnostického oddělení profesor Josef Vymazal.                    

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář