Finišuje tříletý projekt Bílé plus

Během tohoto měsíce končí projekt Bílé plus, jehož cílem bylo zvýšit spotřebu mléka a mléčných výrobků u české populace.

Produkty z mléka hrají podle odborníků ve výživě člověka nezbytnou roli, a to díky obsahu bílkovin, vitamínů a stopových prvků.

 

„Mléko je v podstatě komplexní potravina obsahující téměř veškeré makro- i mikroživiny významné pro život. Mléko a mléčné výrobky jsou ze všech potravin nejbohatším zdrojem snadno vstřebatelného a  dobře využitelného vápníku potřebného pro zdravý růst kostí a zubů,“ informuje nás Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravského svazu mlékárenského.

 

Aby se zabránilo dalšímu poklesu ve spotřebě mléka a mléčných výrobků, rozhodla se AK ČR za pomoci EU a ČR realizovat projekt Bílé plus, který měl tuto nepříznivou situaci napravit. Financování projektu bylo rozděleno v poměru 50% EU, 30% ČR a 20% AK ČR z vlastních prostředků. Hlavním komunikačním pilířem Bílého plus byly webové stránky www.bileplus.cz, které se zaplňovaly informacemi získanými ve spolupráci s odborníky.

 

„V posledních letech kolovaly o mléce spousty nepodložených mýtů a pověr. Projekt Bílé plus měl tyto mýty a polopravdy uvést na pravou míru tak, aby se lidé nebáli mléko, sýry a další výrobky z mléka zařazovat do svého jídelníčku,“ vysvětluje prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba. „S „mléčnou osvětou“ nám pomáhali redaktoři, které jsme pravidelně zvali na tiskové konference s odborníky, mezi něž patřili například Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravského svazu mlékárenského, nebo odbornice přes výživu PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D. Cílovou skupinou projektu byly mladé rodiny, děti, mládež i starší populace.“

 

Po zvážení všech argumentů, přínosů, ale i financí se AK ČR rozhodla podat žádost na program Bílé plus II pro roky 2013 – 2016 s tím, že projekt byl na národní úrovni předložen 15. dubna tohoto roku. Realizující agentuře se podařilo ve výběrovém řízení obhájit svou spoluúčast, což je předpokladem v úspěšném pokračování. Novinkou je jeho rozšíření na Slovensko.

 

AUDIO: Zhodnocení celého projektu Bílé plus, co se podařilo, to jsme vyzvídali od Ing. Jiřího Kopáčka, předsedy Českomoravského svazu mlékárenského. Co k tomu říká? Rozhovor si poslechněte ZDE

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář