Most přes bariéry – nové video Národní rady osob se zdravotním postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením natočila nové propagační video, ve kterém představuje šíři svých aktivit.
Čtyři příběhy, inspirované skutečnými kauzami z poradny NRZP a dalších projektů, ilustrují, jak NRZP pomáhá vytvářet mosty přes bariéry a pozitivně zasahuje do osudů mnoha zdravotně postižených osob.

Zajímavostí je, že v některých rolích se představili handicapovaní herci – například neslyšící rodiče, dáma na vozíčku či asistenční pes Taz.

NRZP ČR
je od 11. prosince 2014 zapsaným spolkem s celostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Úlohou NRZP ČR je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí. Tuto svoji úlohu plní připomínkováním legislativních norem a realizací projektů, které přispívají k začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti ve všech sférách činnosti. Je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále je členem čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením. Jedná se o tyto organizace: European Disability Forum, Rehabilitation International, FIMITIC a Disabled Peoples’ International. NRZP ČR byla založena v roce 2000 a v současné době má 96 členských organizací, které sdružují přibližně 300 tisíc osob se zdravotním postižením nebo jejich zástupců.

Mezi priority dále patří:

koordinace postupu organizací osob se zdravotním postižením ve věcech společného zájmu,

informování veřejnosti o tématice zdravotního postižení,

monitorování případů diskriminace osob se zdravotním postižením,

realizování projektů zlepšujících život se zdravotním postižením,

plánování v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na krajské a regionální úrovni,

provoz celostátní sítě poraden odborného sociálního poradenství,

vydávání publikací, časopisů a informačních materiálů.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář