Naděje pro pacienty s Parkinsonovou nemocí

Na 11. dubna připadá Světový den Parkinsonovy nemoci. Toto nervové onemocnění postihuje celosvětově okolo 6,3 miliónu lidí. V České republice jím trpí přibližně 15 tisíc pacientů. Ačkoliv se jedná o jedno z nejčastějších neurologických onemocnění, řadí se stále mezi nevyléčitelné. „Díky inovativní medicíně však existují léky, které projevy nemoci snižují a umožňují tak pacientům prožívat kvalitnější život. Dalších 36 slibných léčiv je potom ve stádiu vývoje,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Nemoc postihuje převážně starší lidi, nevyhýbá se však ani čtyřicátníkům

Parkinsonova choroba je onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk produkujících nervový přenašeč dopamin, tj. látky zajišťující přenos signálů mezi nervovými buňkami. „Jeho nedostatek způsobuje motorické problémy a ovlivňuje psychický stav pacienta,“ uvedla MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Projevy Parkinsonovy nemoci jsou u každého pacienta jiné. „Symptomy choroby dělíme na motorické a nemotorické. Mezi motorické řadíme neovladatelný třes, mimovolní pohyby nebo naopak naprostou ztuhlost. U některých pacientů se ale objevují i nemotorické symptomy, jako poruchy vegetativního systému (zácpa, suchá kůže) a poruchy chování (deprese, poruchy spánku),“ doplnila MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.   

Přestože se onemocnění vyskytuje nejčastěji u osob nad hranicí 60 let, u jednoho z deseti pacientů je nemoc diagnostikována již před dosažením 50 let. „Parkinsonova nemoc postihuje muže i ženy a to v poměru 1,2 : 1,“ doplnila MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.

Chybějící dopamin nahrazují inovativní léky

Přestože je Parkinsonova nemoc chorobou, na kterou v současné době stále neexistuje lék, mnoho inovativních léčiv dokáže konkrétní symptomy choroby zmírnit a zajistit tak pacientům lepší kvalitu života. „Inovativní léčba spočívá především v podávání preparátů na bázi aminokyselin, které se přemění v mozku na vlastní dopamin nebo o látky, které prodlouží účinek tělu vlastního dopaminu,“ vysvětlil Jakub Dvořáček. „Inovativní farmaceutické společnosti stále pracují na vývoji dalších léků pro boj s Parkinsonovou nemocí. Aktuálně je ve vývoji 36 přípravků, které se zaměřují nejen na léčbu onemocnění, ale také souvisejících obtíží a diagnostiku,“ dodal Dvořáček.

Nemoc očima lékařky

Příčiny Parkinsonovy nemoci doposud nebyly zcela objasněny. „Předpokládá se, že Parkinsonova nemoc vzniká u jedinců, kteří k tomu mají dědičné předurčení a to v důsledku působení endotoxinů a exotoxinů, které ovlivňují konkrétní nervové buňky produkující dopamin,“ uvedla MUDr. Jana Amlerová.

Dopady nemoci na každodenní život pacienta

Nemoc má výrazný vliv na každodenní život pacienta. „Parkinsonova choroba často zapříčiňuje izolaci nemocných. Společnost se jich bojí, protože neví, jak se k nim chovat. Izolují se ale také samotní pacienti, aby nebyli „na obtíž“ svým blízkým. Hovoříme tedy o jakémsi stigmatu, vyplývajícím z diagnózy. Nemoc se projevuje také depresí, která výrazně snižuje kvalitu života; mnoho lidí ztrácí schopnost vykonávat činnosti běžné denní potřeby, což vede k jejich závislosti na druhých,“ vysvětlila MUDr. Jana Amlerová.

Parkinsonova nemoc v číslech

6 300 000 Tolik lidí trpí Parkinsonovou nemocí po celém světě.

15 000 Počet nemocných v České republice.

30 Nejen senioři, ale již třicátníci mohou onemocnět „Parkinsonem“.

3 – 9 O tolik let se v průměru zkrátí život pacienta s Parkinsonovou nemocí.

1/3 Jedna třetina pacientů ztrácí do jednoho roku od diagnózy práci – jejich zdravotní stav jim v ní nedovolí pokračovat.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje farmaceutické společnosti s vlastním výzkumem a vývojem inovativních léčiv. Své členské společnosti zavazuje k dodržování Etického kodexu AIFP. Asociace vznikla v roce 1993 pod názvem Mezinárodní asociace farmaceutických společností. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA). V roce 2013 sdružuje 29 členských společností. Více informací naleznete na www.aifp.cz.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář