O žloutence typu C neví desetitisíce nemocných. Nakazit se můžete už po jediném nitrožilním užití drogy

Jen jedinkrát nitrožilně aplikovaná droga, amatérský piercing či tetování nebo nechráněný pohlavní styk – i to ohrožuje člověka virem hepatitidy C. V Česku jsou desetitisíce nemocných, kteří o své nemoci zatím nevědí a zároveň se kvůli stigmatizaci obávají říci si u lékaře o potřebné vyšetření. Přitom moderní léčba je dnes již velmi efektivní, rychlá a bez vedlejších účinků. Téma, které otevírá Světový den hepatitidy, který připadá na 28. července. Léčba všech osob infikovaných virem hepatitidy C je také jedinou cestou k úplnému vymýcení infekce v populaci.

fotografie: Pixabay

Denně čteme zprávy o probíhajícím očkování proti nemoci Covid-19, které účinně brání přenosu infekce, snižuje nemocnost i smrtnost u této choroby. Nezpochybnitelné je i očkování proti hepatitidě B, které je součástí očkovacího kalendáře u nás již od roku 2001. Od té doby výrazně poklesl počet nových případů této nemoci, výrazně ubylo těžce nemocných pacientů s jaterní cirhózou při chronické infekci virem hepatitidy B i pacientů, kteří pro toto onemocnění musejí podstoupit transplantaci jater. U tzv. „Céčka“ toto ale neplatí. Dosud neexistuje proti této nemoci očkování. „Od počátku devadesátých let minulého století,kdy byla do klinické praxe zavedena diagnostika infekce virem hepatitidy C jsme očekávali, že v rychlém sledu přijde i účinná vakcína a protivirová léčba. Účinnou protivirovou léčbu máme již od roku 2014, vakcínu

nikoliv. Virus hepatitidy C je ale pro vakcinology oříškem. Důvodem je tzv. antigenní různorodost. Antigenní struktura jednotlivých typů a podtypů viru je natolik odlišná, že vytvoření vakcíny, která by vedla k tvorbě protilátek neutralizujících všechny typy viru, je obtížné, až nemožné,“ říká zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.

K dispozici je vysoce účinná a dobře snášená protivirová léčba, která dokáže vyléčit téměř všechny pacienty s hepatitidou C, a to bez ohledu na věk a přidružené choroby. Úspěšně se daří snižovat počty infikovaných ve všech skupinách, u kterých je diagnóza známá. Dnes se již lékaři prakticky nesetkávají s hepatitidou C mezi pacienty se selháním ledvin léčených umělou ledvinou, ani mezi nemocnými s revmatickými chorobami nebo pacienty léčenými pro nádorová onemocnění. Rovněž výrazně klesl počet pacientů s pokročilou jaterní cirhózou při chronické infekci virem hepatitidy C, kteří potřebují léčbu transplantací jater.

Epidemiologická studie, která popisuje výskyt chronické infekce virem hepatitidy u nás ukazuje, že v populaci je stále asi 40-60 tisíc osob infikovaných virem hepatitidy C, a to většinou ve věku 20 až 40 let. Přibližně třetina z nich je mezi aktivními injekčními uživateli drog. „V současné době odhadujeme v České republice přibližně 40 tisíc osob užívajících drogy injekčně, přibližně třetina z nich hepatitidu C někdy prodělala a u velké části z nich infekce přešla do chronického stádia. Odhadem je tedy u nás 10 tisíc aktivních

uživatelů drog, u kterých je léčba hepatitidy C indikována. Další tisíce případů chronické hepatitidy C odhadujeme mezi bývalými injekčními uživateli drog,“ poznamenává doc. MUDr. Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR.

Testování na přítomnost infekce u osob, které jsou v kontaktu s adiktologickými službami nebo podstupují léčbu drogové závislosti, musí být naprosto standardním postupem. U těchto lidí by měla být léčba hepatitidy C součástí poskytovaných služeb. Pokud by se včas nevyléčili, pak s infekcí zestárnou a hrozí jim závažná jaterní choroba s řadou komplikací. Navíc by mohli během let infikovat své děti i blízké osoby. Námitky, že si léčbu nezaslouží, že při léčbě nespolupracují, infekci chytnou znovu a neužívají léky vyvrátila letos publikovaná studie lékařky Kliniky hepatogastroenterologie IKEM MUDr. Soni Fraňkové, PhDr. „Studie ukázala, že účinnost protivirové léčby byla stejná u skupiny osoby, kteří infekci získali nitrožilním užíváním drog jako u osob, které infekci získali jiným způsobem. Pracovníci kontaktních center pro osoby s drogovou závislostí odvádí skvělou práci. Dokážou otestovat velké množství svých klientů a odeslat k nám k protivirové léčbě ty, kteří mají předpoklady pro kvalitnější život bez infekce. Jsou to mladí lidé, kteří

mají život před sebou, naší péče si váží a dobře spolupracují. Moc dobře vědí, že návrat k životu bez drog bude pro ně bez infekce mnohem jednodušší, lépe si najdou práci i partnera. Léčili jsme bez omezení i v době restrikcí spojených s pandemií Covid-19, což se v jiných centrech nepodařilo.“

Jedinou možností, jak vyhledat zbývající dvě třetiny infikovaných, kteří nepatří mezi osoby aktivně užívající drogy, je osvěta. Je jich přibližně 25-40 tisíc, jsou mladí a nevyléčí-li se včas, mohou mít závažné jaterní komplikace a mohou infekci přenést na další osoby. Právě osvěta musí mladé lidi vést k tomu, aby se zamysleli, zda v minulosti mohli virem hepatitidy C infikovat (např. když injekčně užívali drogy v minulosti, nechali si udělat neodborně tetování či měli pohlavní styk s infikovanou osobou) a sami požádali svého lékaře o vyšetření krve na infekci virem hepatitidy C. Osvěta má nabádat lékaře prvního kontaktu, aby se svých pacientů na rizikové faktory přenosu viru hepatitidy C ptali a případně u nich provedli vyšetření.

Komplexní doporučený postup u diagnostiky a léčby chronické infekce virem hepatitidy C, který

vytvořil v kolektiv českých hepatologů pod vedením prof. MUDr. Petra Urbánka, CSc. z ÚVN v Praze, dosud nebyl kvůli pandemii Covid-19 schválen a uveden do praxe. Nicméně, kromě jiného doporučuje například testovat na infekci virem hepatitidy C gravidní ženy a pacienty s diabetem, u kterých je výskyt infekce vyšší než u jiných skupin obyvatelstva. Opět se tak vracíme na začátek, tj. k očkování proti Covid-19, které může pandemii zastavit a umožnit tak realizaci utlumených programů prevence a léčby jiných závažných chorob.

Přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM, kde léčba chronické infekce virem hepatitidy C probíhá prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. proto jednoznačně doporučuje všem: „Nechte se očkovat proti Covid-19. Urychlíte tak konec pandemie ale i léčbu jiných závažných nemocí“.

 

 

Podcast: O žloutence typu C se více dozvěděla od odborníků Šárka Málková.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář