Pomoc pro výzkum plicní hypertenze ve VFN v Praze

VFN v Praze získala díky evropské dotaci finanční podporu pro projekt „Výzkum plicní cirkulace a hemodynamiky“.

Plicní hypertenze je syndrom, který se projevuje vysokým krevním tlakem v plicním oběhu. Jde o řadu stavů od přenosu zvýšených tlaků v levém srdci až po komplikovaná onemocnění plicních cév. Rychle postupují a mnohdy končí fatálně během několika let od vzniku prvních příznaků.

Centrum pro plicní hypertenzi ve VFN v Praze se věnuje diagnostice a léčbě plicní arteriální hypertenze a chronické tromboembolické plicní hypertenze jako jediné v České republice včetně léčby chirurgické.
Cílem projektu bylo pořídit přístrojové vybavení, které zajistilo výzkum moderní péče o kriticky nemocné a pacienty s plicní hypertenzí. Cílovou skupinou jsou nemocní v kritických stavech s nutností umělé plicní ventilace, nemocní s plicní arteriální hypertenzí, pacienti se zánětlivým postižením srdce a kardiomyopatiemi a nemocní vyžadující implantaci kardioverterů a defibrilátorů.

V rámci projektu byly nakoupeny 4 přístroje. Díky nim se zajistí péče o kriticky nemocné. Omezilo se utrpení nemocných, komplikace výkonů, snížily se náklady péče a zároveň se vytvořily podmínek pro výzkumné týmy pro studium hemodynamiky.

Hemodynamika studuje vliv fyzikálních vlastností krve a cév na tlak krve a její proudění cévami.

AUDIO: Profesor Aleš Linhart, z II. interní kliniky VFN osvětlí, co znamená plicní hypertenze a hemodynamika.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář