Poradna “Znám své léky” pomohla již třiceti tisícům pacientů

Poradna “Znám své léky”, kterou provozuje Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), od svého spuštění v červnu 2014 pomohla téměř 30 tisícům pacientů. Prostřednictvím online formuláře mohou snadno, bezplatně a anonymně zjisit případné nebezpečné interakce či duplicity léků, které užívají. Dosud poradna odhlalila 2 478 závažných interakcí a 10 % dotazů obsahovalo duplicity účinných látek. Nejčastěji se jednalo o léky na onemocnění kardiovaskulárního systému.

lékyPoradna “Znám své léky“ je k dispozici všem pacientům, kteří chtějí rychle a spolehlivě na internetu ověřit vzájemný vztah léčiv, které užívají. „Internetová poradna má za cíl zvýšit informovanost pacientů. V praxi se běžně stává, že různí specialisté předepíší pacientům léky se shodnou účinnou látkou nebo látkami ve vzájemné kontraindikaci. Proto na tyto rizika upozorňujeme a snažíme se motivovat pacienty, aby informace sami vyhledávali a své lékaře upozornili na všechna léčiva, která užívají,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Interakce ohrožují zdraví i ekonomiku

Od spuštění poradny v červnu 2014 do letošního září bylo v poradně položeno 27 000 dotazů a zájem se stále zvyšuje. Doposud se podařilo zjistit 2 478 závažných interakcí a 2 588 dotazů, tedy téměř 10 %, obsahovalo duplicity, kdy pacient užíval léky se stejnými účinky. „Duplicity mohou vést ke komplikacím, zvyšovat některé nežádoucí účinky nebo léčebný účinek zcela vyrušit. Nesprávné užívání léků v konečném důsledku zvyšuje náklady na celý zdravotní systém,“ upozorňuje Jakub Dvořáček z AIFP.

Upravit dávkování nebo vysadit

V hodnocení interakcí, neboli nesnášenlivosti mezi dvěma látkami obsaženými v lécích, pracuje poradna se škálou o šesti stupních. V případě „0“ k interakcím nedochází, střední hodnoty upozorňují na nutnost změnit dávkování či sledovat laboratorní testy, stupeň „6“ pak značí interakci ohrožující život. Poradna hlídá nejen vzájemný vztah léků, ale také upozorňuje na jejich účinky s bylinkami nebo potravinami.  Poradna “Znám své léky“ je bezplatná a pro její použití pacientovi stačí vyplnit stručný online formulář.

Napsat komentář