Rakovina močového měchýře: Když na barvě záleží

MOČ a její barva je téma, o kterém se nemluví. Ale mělo by. Tělní tekutina, která provází každého z nás, každý den, od útlého dětství až po stáří, nám totiž může poskytnout důležité informace o našem zdravotním stavu. Změna barvy moči může být průvodním jevem různých onemocnění, a to dokonce i rakoviny močového měchýře, která je devátým nejčastějším nádorovým onemocněním na světě. I proto vznikl projekt „Když na barvě záleží…“, jehož cílem je upozornit na často opomíjený, ale důležitý lidský orgán – močový měchýř – a s ním spojené zdravotní problémy a možnosti jejich časné diagnostiky.

U močení by měli zpozornět zejména kuřáci a muži nad 65 let

Až 80 % případů rakoviny močového měchýře je spojováno s vlivem životního prostředí. Mezi skupiny ohrožené onemocněním patří mimo jiné i řidiči z povolání nebo automechanici, dále lidé pracující s rozpouštědly nebo lidé, kteří jsou vystaveni působení výfukových plynů. Největším rizikovým faktorem je ale jednoznačně kouření. Riziko rozvoje onemocnění u kuřáků je až šestkrát vyšší než
u nekuřáků. „Společnost ROCHE je celosvětovým lídrem v oblasti zdravotnického výzkumu, zaměřuje se na inovace a nové objevy v diagnostice a léčbě závažných onemocnění. V rámci společenské zodpovědnosti se dlouhodobě snažíme podporovat vzdělávání veřejnosti v oblasti medicíny. Prostřednictvím spolupráce s dalšími partnery chce společnost ROCHE nyní pomoci zvýšit povědomí
o rakovině močového měchýře. Z tohoto důvodu jsme vytvořili projekt „Když na barvě záleží…“ a oslovili autobusového dopravce RegioJet s nabídkou otestování jejich řidičů na výskyt krve v moči, což může být jeden z prvních příznaků karcinomu močového měchýře. Právě profesionální řidiči jsou spolu s kuřáky jednou z rizikových skupin tohoto onemocnění,“
přibližuje vznik projektu MUDr. Jiří Pešina ze společnosti ROCHE.

Ročně onemocní zhruba 2 000 lidí. Zejména v Praze, Ústeckém, Plzeňském a Libereckém kraji

 „V České republice onemocní rakovinou močového měchýře nebo močových cest přibližně 2 000 lidí ročně, necelých 1 000 pacientů pak onemocnění podlehne. Obecně by se dalo říci, že muži jsou až třikrát více ohroženi rakovinou močového měchýře než ženy. Nádor se nejčastěji vyskytuje u osob nad 65 let věku. Z pohledu lokální incidence jsou na tom nejhůře Praha, Plzeňský, Liberecký a Ústecký kraj s incidencí nad 21 případů na 100 000 osob,“ říká odborný garant projektu „Když na barvě záleží…“, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky FN Motol a předseda České urologické společnosti ČLS JEP.

„Principy léčby rakoviny močového měchýře se za posledních 30 let zásadně nezměnily. Došlo ale
k rozvoji a zlepšování metod, které používáme – ať už jsou to lepší endoskopy používané k diagnostice nebo endoskopické operační léčbě, nebo zlepšení operační techniky při radikálních operacích. Hodně si nyní slibujeme od nových léků na principu protinádorové imunoterapie, které využívají přirozené schopnosti organismu bojovat s nádorovými buňkami. Tyto léky jsou v současné době testovány a postupně se dostávají – a věříme, že i dále budou dostávat – do každodenní praxe,“
upřesňuje směřování možností nové léčby rakoviny močového měchýře prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

AUDIO rozhovor: Jak se nás rakovina močového měchýře týká, k tomu už více poví profesor Marek Babjuk a pacient Marek. 

 

Krev v moči (hematurie) coby první varovný signál

Lidé by si v rámci kontroly svého zdraví měli všímat nejen změněné barvy moči, ale i případných dalších abnormalit, jako je například výskyt jejího zákalu, atypického zápachu, změněného množství moči – jak nadměrného, tak příliš malého –, dále nucení na močení, pálení při něm apod. „Nález krve v moči může znamenat závažné onemocnění, proto se nesmí podcenit. Pacient by měl jednoznačně navštívit svého praktického lékaře, který provede základní chemické vyšetření moči a doporučí následné vyšetření internistou či urologem,“ doporučuje prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. z Ústavu klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň.

K projektu „Když na barvě záleží…“ se připojila také obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius, jejímž cílem je rozšiřovat informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních a rizikovém chování. Postupně vzniká edice filmových průvodců, která má pomoci časnému rozpoznání závažných chorob a provést pacienta následnou léčbou.

AUDIO rozhovor: O projektu „Když na barvě záleží…“ hovoří MUDr. Jiří Pešina , profesor  Jaroslav Racek,  a také Michaela Tůmová za Dialog Jessenius.

www.kdyznabarvezalezi.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář