Selhání srdce je následek mnoha různých onemocnění a chorobných stavů

Srdeční selhání je závažné onemocnění, kdy je porušena funkce srdce jako pumpy. Někdy je rychlé, kdy mluvíme o akutním selhání a někdy dlouho trvá a to už je chronické. Může mít mnoho příčin, jako jsou infarkt myokardu, srdeční arytmie, či chronické přetěžování srdce na podkladě hypertenze. Neléčené srdeční selhání zkracuje život pacientů a snižuje jeho kvalitu.

Srdeční selhání je stav, kdy srdce z různých příčin přestává plnit svoji funkci, kterou je čerpání krve. Za normálních okolností krev z celého těla horní a dolní duté žílou vtéká do pravé síně. Z ní se dostává do pravé komory, která žene krev do plic. Tam se obohatí kyslíkem a proudí přes levou síň do levé komory, která ji svými stahy pumpuje do celého těla. Srdce jako celek pracuje správně jen v případě, že čerpací schopnost jeho pravé a levé komory není ničím narušena.

Selhání srdce je následek mnoha různých onemocnění a chorobných stavů. Podle toho, jak rychle srdce selhává, rozlišujeme selhání akutní a chronické.

Vzdělávání lékařů

1. LF UK je největší lékařskou fakultou u nás . Výuka kardiologie patří mezi významné součásti přípravy na budoucí povolání lékaře. Během studia se adepti lékařství musejí seznámit se základy funkce a struktury srdce a cév, musejí pochopit základní vyšetřovací metody v kardiologii a seznámit se s mnoha moderními léčebnými postupy. Fakulta klade důraz na to, aby její absolventi byli schopni rozpoznat závažné a život ohrožující stavy a včas a správně zajistit péči o nemocné.

Rok 2016 – rokem srdečního selhání

Rok 2016 byl Českou kardiologickou společností vyhlášen rokem srdečního selhání a to seminářem „Srdeční selhání: kardiovaskulární epidemie 21. století“.

Hlavním důvodem je obrátit pozornost k této problematice. Srdeční selhání vzniká jako následek řady srdečních onemocnění. U nás trpí tímto onemocněním až 200 000 pacientů, roční nárůst je 40 000 nových případů. Výskyt ve věku nad 80 let se odhaduje na 10-20 %. Prognóza pacientů se srdečním selháním je neblahá, až čtvrtina pacientů umírá do osmi let od stanovení diagnózy.

Prevence srdečního selhání znamená identifikaci pacientů s vysokým rizikem rozvoje onemocnění, včasné diagnostice srdečního selhání a komplexní terapii, která oddálí zhoršení srdečního selhání do pokročilých stadií.

 

Problematika srdečního selhání ve VFN

 

Ve specializované ambulanci nemocní podstupují diagnostiku a jsou dlouhodobě sledováni. Pomáhá jim také  ECMO -je přístrojová metoda, která na přechodnou dobu částečně či zcela nahradí srdeční a plicní funkce a umožní překlenutí kritického stavu k další diagnostice léčbě. V rámci ECMO programu VFN bylo od roku 2008 ošetřeno 175 kriticky nemocných pacientů všech věkových kategorií, včetně novorozenců a dětí.

 

AUDIO: Co je srdeční selhání nám poví docent Jan Bělohlávek. PhD. z kardiologické kliniky VFN v Praze.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář