Virus mění systém hodnot, říká lékař Jan Vojáček

V dnešní době se díky pokroku dostala urgentní medicína na tak vysokou úroveň, že se počet lidí, kteří umírají na akutní stavy snižuje na minimum. Efektivní řešení akutních stavů ale má svou daň a tou je velice neefektivní řešení chronických stavů. Pokud současný systém zdravotní péče řeší chronické problémy tak, že pomocí léků pouze potlačuje symptomy a lidé tomuto řešení důvěřují, kvalita vnitřního prožitku života z dlouhodobého hlediska výrazně klesá.

MUDr. Jan Vojáček

Dnešní život je plný úzkosti, fyzické či psychické bolesti, závislostí, nesoběstačnosti a pocitu žití bez životní síly a energie, v podstatě na prahu vyčerpání či vyhoření. Umění být zdráv ale neleží vně nás, nýbrž v nás. Být zdráv v 21. století znamená uvědomit si důležité aspekty našeho života. Týkají se různých oblastí našeho životního stylu, psyché a prostředí, ve kterém žijeme a které nás ovlivňuje a formuje.

Když lékař chce člověku pomoci se skutečně uzdravit, musí rozumět komplexnímu fungování lidského organismu a zároveň znát jeho osobní příběh. Když chce lékař odhalit pravou příčinu nemoci, měl by disponovat praktickými nástroji k identifikaci skrytých příčin poruch fyziologické rovnováhy a zároveň být sám v rovnováze.“

Lékař Jan Vojáček u klasické medicíny dlouho nevydržel. Nesouhlasil s jejím přístupem k člověku jako ke stroji, který lze jednoduše opravit podle předem daného manuálu. Poté vystudoval obor Funkční medicíny na Univerzitě v Jižní Kalifornii. Právě vychází jeho druhá kniha Umění být zdráv, ve které se její autor snaží nastínit principy, které považuje za důležité pro uzdravení i prevenci civilizačních nemocí. Nemá nahrazovat lékařskou péči, ale má být jejím doplňkem.

 

Podcast: Šárka Málková oslovila lékaře a ptala se ho na souvislosti se současným koronavirem.

 

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář