Vodní menu – co příroda nabízí a jak se v tom zorientovat

Unikátní studie složení 19 minerálních vod, iniciovaná odborníky AquaLife Institute, byla zveřejněna s cílem následné lékařské analýzy a použití v praxi. Přinesla data důležitá pro pochopení specifických účinků jednotlivých minerálních vod na lidské zdraví. Voda tvoří 60 % organizmu dospělého člověka. Vhodné nápoje zásobují tělo i minerálními látkami, nezbytnými zejména pro metabolické pochody v organizmu.

K unikátní studii hydrogeolog doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK říká:„Cílem analýzy bylo zjištění a podání informací o genezi a chemickém složení jednotlivých minerálních vod takovým způsobem, aby je mohli využít lékaři k následnému doporučování přírodních minerálních vod pro cílené zlepšení zdraví. K tomu bylo třeba vysvětlit odlišnosti chemického složení jednotlivých minerálních vod,vyplývající kombinace nejrůznějších faktorů (typ horninového prostředí, hloubka oběhu, teplota, plyny, čas). Studie dále použila geochemické modelování speciálním hydrogeochemickým programem PHREEQC, které umožnilo stanovit stabilitu jednotlivých složek vytvářející výsledný typický chemismus minerálních vod.“

Některé minerální vody mohou strávit v podzemí stovky i tisíce let, než se objeví na povrchu ve formě pramene. Za tak dlouhou dobu se mohou změnit od srážkové vody k nepoznání, přičemž každá je unikátní svým složením a chutí. Přírodní minerální voda může být různě mineralizovaná, a tak má různý obsah minerálních látek. „Slabě a středně mineralizované vody mohou pít jako součást každodenního pitného režimu a zdravého životního stylu lidé bez rozlišení věku a zdravotního stavu. Silně mineralizované vody jsou vhodné při velké zátěži v letním období nebo při sportu, kdy je třeba tělu rychle doplnit tekutiny a minerální látky, ale neměly by být jediným zdrojem tekutin,“ vysvětluje nutriční terapeutka Věra Boháčová, DiS.,a dodává:„vedle přírodních minerálních vod, které mají prokazatelné blahodárné (nikoli léčebné) účinky na lidský organizmus, existují ještě přírodní léčivé vody, které pochází ze zdrojů s prokazatelnými léčivými účinky.“

Minerální látky mají stejně jako ostatní složky stravy svoje specifické funkce a více či méně výhodné zdroje. Některé potraviny jsou na ně bohaté, jiné je neobsahují vůbec. Zásobovat jimi tělo mohou i vhodně zvolené nápoje, především přírodní minerální vody.

Nedostatek tekutin snižuje celkovou výkonnost organizmu i výkonnost duševní, může způsobovat únavu, bolesti hlavy, kloubů apod. Ne vždy se ale může při nedostatku tekutin objevovat pocit žízně. Indikátorem pak může být tmavší barva moče, horší vyprazdňování, pocit sucha v ústech, bolesti hlavy nebo třeba nepružnost kůže. „Základ pitného režimu by měla vždy a u všech tvořit voda. Ale i jednotlivé druhy vody mají svá specifika, ke kterým je dobré v rámci pitného režimu přihlížet. Nároky na příjem tekutin, co do množství i složení, se mění v závislosti na životní etapě, aktuálním zdravotním stavu, denním režimu, ročním období,“ radí Věra Boháčová.

AUDIO: Jak správně popíjet tekutiny? To už nám prozradí Věra Boháčová.

Balená voda je potravina. Podle vyhlášky se rozděluje na kojeneckou, pramenitou, přírodní minerální a pitnou. „Kojenecká, pramenitá a přírodní minerální voda musí pocházet z chráněného podzemního zdroje původní čistoty, zcela bez chemických úprav a dezinfekcí. Nelze do ní tedy přidávat bakteriostatické ani jiné látky (s výjimkou oxidu uhličitého). Přirozenou součástí minerálních vod jsou látky prospěšné pro lidský organizmus. Minerální vody mají stálé složení, které se stejně jako původ vody povinně uvádí na etiketě výrobku, takže přesně víte, co pijete. Můžete si vybrat z různých druhů a značek podle své chuti, zdravotního stavu, potřeb a věku,“ upřesňuje balneotechnik Ing. Jana Ježková ze Svazu minerálních vod.

Kohoutková voda pochází z kombinovaných zdrojů povrchových a podzemních vod a pro splnění limitů se upravuje složitými technologickými postupy za použití chemikálií, aby byla poživatelná a zdravotně nezávadná. Nakonec se většinou dezinfikuje chlorem, který inaktivuje mikrobiální znečištění. Původ a kvalitu vody lze zjistit pouze na webových stránkách výrobců pitné kohoutkové vody. Je ale nutné si uvědomit, že kvalitu vody ovlivňuje i kvalita domovních rozvodů.

AUDIO: Jaké jsou rozdíly mezi balenými vodami a co přinesl o minerálních vodách výzkum, k tomu se vyjádří ing. Jana Ježková a docent Zbyněk Hrkal.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář