Akutní poškození ledvin

Selhání ledvin je stavem, kdy ledviny ztrácejí svou schopnost vylučovat odpadní látky a vodu, je porušena rovnováha solí, kyselosti a vody. Množství moči se může snižovat. Dochází k zadržování vody v organismu, tvorbě otoků. Hromadění vody v plicích může ohrozit život nemocného. Hromadící se odpadní látky mohou vést k poškození srdce a mozku.

 

Ztráta funkce ledvin se vyvíjí buď rychle, pak hovoříme o akutním selhání ledvin, nebo pomalu, pak hovoříme o chronickém selhávání nebo lépe chronické nedostatečnosti ledvin. Dojde-li k tak velkému snížení funkce ledvin, které ohrožuje nemocného na životě, pak hovoříme o nezvratném selhání ledvin.

 

Akutní selhání ledvin je náhle vzniklý a velice nebezpečný stav. Zatímco při chronickém selhání ledvin dochází k jejich pomalému poškozování a vyhasínání funkce, v tomto případě je výpadek jejich funkce rychle vzniklý.

 

Výskyt tohoto onemocnění stále narůstá. Pokud není včas rozpoznáno a léčeno, může být smrtelné.
Mezi nejčastější příčiny akutního poškození ledvin patří těžké infekce, dehydratace, šokové stavy, velké operační výkony a léky, které jsou vůči ledvinám toxické.

 

Léčba –Především rizikoví pacienti musí v době akutních onemocnění např. infekce, průjmy, zvracení dbát na dostatečný příjem tekutin a konzultovat s lékařem seznam užívaných léků a další postup. Pokud už akutní selhání ledvin vznikne, lze ho úspěšně léčit jen při odstranění vyvolávající příčiny. Rozhodující je včasné zahájení léčby – např.rehydratační /doplnění tekutin/léčba, vysazení léků, které mohou ledviny poškodit. Těžké formy vyžadují léčbu dialýzou.

Základním projevem náhlého poškození ledvin je pokles tvorby moči a hromadění tekutin v organismu.

 

Obecně řečeno je vhodné provést celkové vyšetření ledvin. Diagnóza narušené funkce ledvin se orientačně určuje podle vyšetření krve a moči. Ve vysokém riziku jsou lidé s chronickým onemocněním ledvin, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, srdečním selháním a závažným onemocněním jater.

 

Ledviny jsou životně důležitým orgánem. Filtrací krve odstraňují z těla odpadní produkty metabolizmu a udržují stabilitu vnitřního prostředí. Každý den očistí 180 litrů krve, což znamená, že očistí celou krev až 50 x za den.

 

Vzniku akutního poškození ledvin lze se však účinně bránit, pár rad připojuje profesor Martin Matějovič, z interní kliniky FN Plzeň. (foto)

Rozhovor si poslechněte ZDE

 

Když jsou ledviny nemocné, bolí ?… co na to říká profesor Vladimír Tesař , přednosta Kliniky neurologie VFN v Praze. (foto)

 

Rozhovor si poslechněte ZDE

 

Šárka Málková, redakce Zdraviamy.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář