Děti a návykové látky

Projekt „Analýza potřeb dětí a mladistvých z hlediska užívání návykových látek a souvisejícího rizikového chování v kontextu institucionální sítě služeb na území hl. města Prahy a Středočeského kraje“ vznikl na základě poptávky institucí a úřadů po lépe zmapovaných potřebách zdravotní péče o děti do 15 let a mladistvé ve věku 15–18 let.

 

Užívání tabáku u dospívajících ve věku 16 a 18 let -mezi chlapci je více denních kuřáků než mezi dívkami. Mezi dívkami je pak méně silných denních kuřáků (11 a více cigaret denně). 30 % dospívajících začalo s kouřením ve věku 11 let nebo dříve. V případě alkoholu mezi 16letými je 60 % těch, kteří jsou pravidelnými konzumenty alkoholických nápojů. Chlapci pijí častěji než dívky. Nejběžnějším nápojem je pivo, destiláty pijí častěji než víno. Hlavně popíjejí studenti právě z Prahy a Středočeského kraje. Podle statistik ÚZIS prodělalo detoxifikaci od návykových látek v roce 2011 celkem 592 dětí a mladistvých ve věku 15–19 let.

 

Po zkušenosti s alkoholem a tabákem ochutnají děti také konopné drogy (ve 13–14 letech). Učni užívají marihuanu ve větší míře. Výsledky šetření ukazují, že v zařízeních se v roce 2012 objevilo skoro 2 600 adiktologických/závislých/ případů klientů/pacientů. Celkový počet případů tak z hlediska kapacity a počtu všech  zařízení (100% souboru) je v rozmezí 4–5 tisíc ročně. Klienti se shodují, že pro ně není dostupná specializovaná ambulantní zdravotní adiktologická péče a že by ji pokud by byla zajištěna, rádi v těchto případech využívali. Výjezdy ZZS hl. města překročí u dětí do 15 let ročně hranici 50, u mladistvých 15–18 let pak ročně eviduje přes 200 výjezdů.

 

Nejdůležitějším zjištěním je nutnost  zabezpečit specializovanou adiktologickou ambulantní a intenzivní ambulantní péči pro děti a dorost. A i s posílenou lékařskou částí a navazujícími stacionárními programy (denní a odpolední stacionář).

 

Posláním Ambulance adiktologie (AA) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (hazardní hraní, užívání nealkoholových návykových látek). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

 

Jak by měla vypadat a fungovat specializovaná ambulance pro děti a mladistvé, kteří užívají návykové látky, to už vysvětluje profesor Michal Miovský, z Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice. Rozhovor si poslechněte ZDE

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář