Již pětina lidí v Česku svým pitím riskuje závislost

V Evropě se během roku vypije téměř dvakrát víc alkoholu než v ostatních státech světa. Statistiku zvedají zejména země ze střední a východní Evropy.  Pětina lidí v Česku svým pitím riskuje závislost. Každý dvacátý už bez alkoholu nemůže žít. Ukázal to celorepublikový průzkum, první svého druhu. Alkoholiků je v Česku čtyřikrát více, než se myslelo. A drtivá většina z nich se ze závislosti neléčí.

 

Alkoholik je člověk, kterému požívání alkoholu přináší nejen požitek, ale také problémy.

 

Závislost na alkoholu je vnímána jako chronická porucha/onemocnění (biopsychologický problém) s častými akutními epizodami (relapsy).  V důsledku změn v mozku dochází k silné touze po alkoholu, poruchám chování a vzniku závislosti. O tom, zda a kdy závislost vznikne, rozhoduje mnoho faktorů a dědičnost je jedním z nich.

 

Alkohol poškozuje zdraví ještě dříve, než dojde k vzniku závislosti. Pitím stoupá riziko srdečních chorob, zhoubných onemocnění, poškození jater, mozku a desítek dalších onemocnění. Zvyšuje se pravděpodobnost úrazu, dopravní nehody, násilného – agresivního jednání, kriminální činnosti, ale také šíření sexuálně přenosných chorob. Pití je také příčinou rodinných rozvratů i snížené schopnosti udržet si zaměstnání.

 

Ohrožen alkoholem může být každý. Je drogou, která znamená nebezpečí pro každého, kdo s ní zachází. Málokdo má však náhled, že je vážně ohrožen. Žádná profese, rodinný stav, věk  před nebezpečím škodlivého pití a závislosti neochrání. Tradičně se za vysoce rizikové považují: hudebníci, lékaři, novináři, manažeři ve vysokém vypětí, ženy na mateřské dovolené a ženy kolem klimakteria.
Dosavadním cílem účinné léčby závislosti na alkoholu je dosažení úplné abstinence .  I když z dlouhodobého pohledu vytrvá abstinovat (roky) 20 % léčených.

 

Na letošním Evropském psychiatrickém kongresu byl představen nový koncept léčby alkoholismu. Umožňuje snížit počet dní tzv. těžkého pití a také významně omezuje  množství konzumovaného alkoholu u závislých, kteří se chtějí léčit. Výsledky klinických pozorování (studií) prokazují až 66 % redukci konzumovaného alkoholu. Kvalita, účinnost a snášenlivost léku je nyní posuzována Evropskou lékovou agenturou.

Neexistuje univerzální „bezpečná dávka“ alkoholu, ani „bezpečná doba“ pití, které nemají negativní dopad na zdraví a nevedou ke vzniku závislosti. Riziko vzniku závislosti je zcela individuální a nikdo před ním není chráněn.

 

Omezení konzumace alkoholu vede rychle ke zlepšení zdravotního stavu a snížení rizika chronických chorob.

 

Alkoholismus lze léčit při splnění základní podmínky: pacient má o léčbu zájem, chce se své závislosti zbavit.

Přiložený dotazník Vám napoví Vaše možné ohrožení alkoholismem!

 

Šárka Málková, Redakce Zdraviamy.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář