Kmenové buňky: nejúčinnější metoda léčby kloubní artrózy!

Ještě nedávno neměli lékaři pacientům s osteoartrózou prakticky co nabídnout.  Pouze léky na tlumení bolesti, případně zpomalení degenerativního procesu a pak náhradu vlastního kloubu umělým. Přitom toto onemocnění pohybového aparátu se týká už i mladých lidí zhruba od 30 let. Často těch aktivních, sportovců, policistů, vojáků. Situace v ortopedii a revmatologii se ovšem podstatně změnila k lepšímu. Již nyní můžou čeští pacienti žádat léčbu vlastními kmenovými buňkami! Jde o převratnou metodu, díky níž dokáží lékaři zčásti obnovit poškozenou chrupavku! Revmacentrum MUDr. Mostera bylo prvním pracovištěm, které biologickou léčbu kloubní artrózy kmenovými buňkami v České republice zavedlo.

Léčba je vedena podle Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii ICCTI.
„Léčbu kmenovými buňkami jsme již použili u několika desítek pacientů. Dosavadní ohlasy po zákroku jsou opravdu velmi dobré,“ konstatuje primář Revmacentra René Moster.
„Kmenové buňky mají obrovský regenerativní a hojivý potenciál. Dokáží vyspravit i značně poškozenou část chrupavky. A to tím, že vytváří vlastní chrupavčitý kloubní povrch, jakýsi „protektor,“ vysvětluje ortoped René Moster.

 

Osteoartróza trápí nejčastěji lidi nad 65 let, u nichž je v podstatě 50% četnost výskytu. Ovšem jak už bylo zmíněno, výjimkou mezi pacienty nejsou ani lidé okolo 30 let. Aplikace kmenových buněk přináší podle lékařů skutečně průlomovou metodou v léčbě pohybového aparátu. „Jde totiž nejen o velmi účinný, ale i šetrný a zpravidla bezbolestný zákrok, který je vhodný pro většinu pacientů,“ konstatuje primář Moster. Přínosný je u poruch kloubní chrupavky u I. až i IV. stupně, tedy ve všech fázích onemocnění vyjma vážného poškození kostního základu kloubu. „Zatím nás vyhledávají zejména aktivní lidé, kteří se nebojí zkoušet novinky a pro které je jejich pohybová aktivita klíčovou složkou jejich života, ať už profesního nebo soukromého. Jde mimo jiné o sportovce, vojáky, policisty, ale i podnikatele. Také jde o pacienty, kteří se z různých důvodů nechtějí či nemohou podrobit operaci umělé kloubní náhrady. Ale to se v budoucnosti určitě změní. Naší filosofií je maximálně prodloužit životnost poškozeného kloubu a udělat pacientovi umělý kloub maximálně jedenkrát za život,“ uvažuje René Moster s tím, že zájem o léčbu roste napříč všemi vrstvami pacientů. Lékaři nejčastěji indikují tuto léčbu při artróze velkých a středních kloubů, především kolenního, kyčelního, hlezenního a ramenního kloubu.

 

Za dvě hodiny hotovo

 

Primář Moster se svými kolegy z Revmacentra provádí zákrok v místní anestézii a ambulantně. Lékaři k léčbě využívají vždy vlastní buňky pacienta, a to z jeho tukové tkáně, v níž je mnohonásobně více kmenových buněk než v kostní dřeni. Nejprve odsají technikou miniliposukce potřebné množství tukové tkáně, a to zpravidla z břicha, podbřišku nebo z hýždí. Z tkáně pak pracovníci tkáňového zařízení Cellthera izolují kmenové buňky. Kmenové buňky následně aplikují v Revmacentru do postižené oblasti. Zákrok obvykle netrvá déle než dvě a půl hodiny.
Po aplikaci kmenových buněk pacienti nemají v rámci běžného režimu přílišná omezení, pouze není vhodná zvýšená fyzická námaha zhruba 6 týdnů po zákroku. Kmenové buňky jsou v kloubu aktivní více než dva roky.

 

86% pacientů – plně spokojeno

 

Léčbu kmenovými buňkami obvykle stačí provést jednorázově a její efekt pocítí pacienti poměrně velmi rychle. Během několika týdnů po zákroku jim ustupují bolesti, zvyšuje se hybnost nemocného kloubu a akční rádius pacienta. V optimálním případě léčba zcela nahradí variantu implantace umělé kloubní náhrady, anebo ji alespoň výrazně oddálí.

S ohledem na poměrné krátkou dobu používání v České republice zatím nejsou k dispozici konkrétní tuzemská statistická data úspěšnosti léčby, byť hodnocení lékařů i pacientů jsou velmi dobrá. Ovšem existuje studie z Lékařské fakulty v Univerzitní nemocnici South Florida ve Spojených státech, které se účastnilo 556 pacientů léčených kmenovými buňkami a jejich hodnocení je velmi působivé. „Přibližně 86% pacientů odpovědělo, že byli plně spokojeni s výsledkem léčby a že by ji byli ochotni podstoupit znovu,“ interpretuje výsledky studie ortoped René Moster.

 

Více o metodě léčby pohybového aparátu kmenovými buňkami naleznete na www.revmacentrum.cz, www.lecbakmenovymibunkami.cz, www.cellthera.cz a www.iccti.eu.

Revmacentrum MUDr. Mostera poskytuje komplexní zdravotní péči světové úrovně pacientům s onemocněním pohybového aparátu. Kompletní diagnostiku i konzervativní či chirurgickou léčbu s přímou návazností na nejlepší lůžková zdravotnická zařízení.  Revmacentrum má statut Centra biologické léčby a je specialistou na neinvazivní léčbu pohybového aparátu pomocí kmenových buněk. Jako renomované akreditované pracoviště (SAK) si zakládá na špičkové kvalitní péči, kterou zajišťují specialisté na revmatologii, ortopedii a vnitřní lékařství a léčbu rázovou vlnou. Lékaři s nejvyšší odbornou kvalifikací pečují o pacienty s vrozeným i získaným postižením pohybového aparátu, o pacienty po úrazech. K dispozici mají nejmodernější laboratorní i vyšetřovací přístroje a léčebnou techniku.     

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář