Elektronická zdravotnická dokumentace? Zatím jen v nemocnicích a části ambulancí.

Vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě se u nás prosazuje pomalu, ale jistě. Najdeme ji ve většině nemocnic a větších zdravotnických zařízeních, ale jen v části samostatných ordinací soukromých lékařů.

Proč vést zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě? Proč mají počítače a tablety nahrazovat papír, pero a psací stroj? „Je k tomu mnoho důvodů: elektronicky vedené dokumenty jsou čitelnější, je menší riziko jejich nesprávného čtení, lépe se v nich vyhledává, třídí, pořizují kopie, informace v elektronické formě se samozřejmě lépe předávají a sdílí. Odpovědi jsou podobné jako na otázku, proč píšeme emaily namísto dopisů, proč vedeme účetnictví na počítačích a ne v účetních knihách,“ odpovídá MUDr. Mgr. Petr Struk z Platformy pro elektronické zdravotnictví. „Setkáváme se pochopitelně i s řadou důvodů, proč zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě nevést. Například ekonomická nákladnost, nedokonalá legislativa, obavy ze ztráty či úniku dat, málo dostupný internet a další,“ dodává Petr Struk.

Vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě přesto přinese kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči a účelnější využití.

Příkladem dobré praxe jsou nemocnice a některá zdravotnická zařízení v kraji Vysočina, které vedou záznamy o pacientovi v elektronické podobě. Díky tomu s informacemi lépe pracují nejen v nemocnicích, ale v případě potřeby tyto informace využívá i záchranná služba v kraji. Takový zásah je úspěšnější a rychlejší. Jinak lékař záchranné služby přistupuje k diabetikovi či kardiakovi, a tím, že dostane základní anamnézu pacienta předem do tabletu, ovlivní stanovení správné diagnózy a kvalitu léčby.

Přesto, že se o digitalizaci českého zdravotnictví mnoho let diskutuje, stále nám chybí jasná politika, koncepce a podpora ze strany vlády. Evropa tlačí na digitalizaci, jsme pozadu.

AUDIO: MUDr. Mgr. Petr Struk, praktický lékař pro děti a dorost, odpoví, čím je elektronická zdravotnická dokumentace výhodná?

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář