Boj s cukrovkou se dá začít kdykoli, třeba během Týdne diabetu

Epidemie diabetu zatím bohužel pokračuje a čísla stále narůstají. Odhaduje se, že v roce 2045 postihne onemocnění diabetem až 629 milionů osob. „Přestože se v léčbě cukrovky dosáhlo zejména v posledních letech velkého pokroku,nedaří se uspokojivě zvládat onemocnění u velké části pacientů, což bohužel vede k rozvoji komplikací a zvyšuje to náklady na léčbu,“ upozorňuje doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., z Diabetologického centra III. interní kliniky VFN v Praze a 1. LF UK  

Srdce a diabetes aneb jak zasáhnout dvě, či více, much jednou ranou

Diabetes a onemocnění srdce jsou spolu úzce spjaty. Přítomnost diabetu zvyšuje riziko manifestace kardiovaskulárního onemocnění 2–4krát. Více než polovina pacientů s cukrovkou umírá na kardiovaskulární onemocnění. Cukrovka představuje sama o sobě významný rizikový faktor infarktu myokardu – nemocný s diabetem má stejné riziko, že prodělá infarkt jako pacient bez diabetu po již prodělaném infarktu. Léčba zvýšené hladiny cukru (hyperglykémie) zprvu kardiology moc nezajímala, více se soustředili na kontrolu přidružených rizikových faktorů. „Velkým současným skokem v léčbě diabetu jsou nové léky, které kardiovaskulární morbiditu a mortalitu dokonce snižují. Přes velký pokrok na poli farmakoterapie se nesmí zapomínat na lék nejúčinnější, s minimem nežádoucích účinků, který působí komplexně na celý organizmus: zdravý životní styl. Tedy dostatek pohybu, přiměřená strava, nekouření,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., z Centra kardiovaskulární rehabilitace III. interní kliniky VFN v Praze a 1. LF UK.

Praha se každým rokem připojuje ke Světovému dni diabetu, který připadá na 14. listopadu. Více informací a celý program Týdne diabetu, který se uskuteční od 13. do 18. listopadu 2017, najdete na webu tydendiabetu.eu.

V současné době se cukrovka vyskytuje u cca 8 % dospělé populace, další 1–2 % těch o své cukrovce neví. Život s tímto onemocněním nemusí být problém, pokud se neobjeví komplikace. „Rádi vás uvítáme na aktivitách, které jsme pro vás připravili v rámci Týdne diabetu za podpory hlavního města Prahy. Můžete si vyzkoušet různá cvičení (třeba jógu, pilates, aerobní aktivity), konzultovat s nutričními terapeuty, eventuálně s lékařem. Všude bude k dispozici edukační materiál, zápisníčky pro jídelníček, který s vámi v následujících týdnech ochotně prodiskutujeme,“ zve jeden z pořadatelů, MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., z Obezitologického centra III. interní kliniky VFN v Praze a 1. LF UK a VŠTJ Medicína.

Pochod proti cukrovce

Týden diabetu vyvrcholí Pochodem proti cukrovce, který se bude konat v Praze na Karlově náměstí, 14. 11. 2017 od 13:00 hodin. Již 14. ročník pochodu je manifestem toho, že i chůzí se dá účinně bojovat proti diabetu. Měl by povzbudit co nejvíce lidí, aby učinili první kroky k prevenci diabetu 2. typu. Součástí akce bude 14. 11. od 10.00 na Karlově náměstí i možnost pro veřejnost změřit si glykémii i cholesterol prostorách záchranného systému Golem. Hned vedle něj najdete stan Banding klub „U Golema“, v němž se budou po celý den diskutovat bariatrické operace. „Setkáte se zde s pacienty, kteří mají operaci za sebou a třeba se na nějaký čas cukrovky zcela zbavili nebo zhubli desítky kilogramů. Cílem celého projektu je větší informovanost lidí a posílení prevence, což spadá do naší snahy podporovat zdravotní gramotnost občanů. Život s cukrovkou nemusí být problém, pokud se neobjeví komplikace. Nejlepší cestou, jak jim předcházet, je dodržovat zásady zdravého životního stylu, především v oblasti jídla a pohybových aktivit. Rád bych pozval širokou veřejnost, z pestrého programu Týdne diabetu si jistě vybere každý. A nezapomeňte, začít se změnou životosprávy se dá kdykoliv!“ doplňuje Ing. Radek Lacko, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení.

AUDIO rozhovor: Jak bojovat proti cukrovce? Na otázky Šárky Málkové odpovídají odborníci.

Zdarma a s odborným dozorem si můžete zacvičit díky Státnímu zdravotnímu ústavu

Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Katedrou rekreologie UPOL již druhým rokem nabízí zdarma v městských parcích po celé ČR celoroční cvičení (od dubna do listopadu) pod vedením proškolených převážně externích lektorů. „V současné době je zapojeno do projektu 12 měst, do pěti let předpokládáme zapojení 50 měst po celé republice.

Proškolení lektorům je poskytováno zdarma, lektoři cvičí bez nároku na honorář,“ doplňuje MUDr. Marie Nejedlá z Centra podpory veřejného zdraví, SZÚ. Nejčastěji se do cvičení zapojují ženy seniorky, mezi muži je o cvičení stále velmi malý zájem. Pohybová aktivita je komunikována také v rámci projektu krátkých intervencí, který je realizován se zdravotníky 12 nemocnic a 5 vysokých a vyšších škol ve spolupráci se ZÚ v Ústí nad Labem a ZÚ v Ostravě. V roce 2017 vydal SZÚ plakáty na podporu pohybu, které byly distribuovány ve spolupráci s SVL ČLS JEP prostřednictvím časopisu Practicus ke 6 100 praktickým lékařům. Pohybové aktivity jsou součástí většiny programů na podporu zdravého životního stylu, například programu Zdravé koule pro střední školy nebo každoročního pochodu proti Alzheimerově chorobě.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář