Diabetici dávají často vinu za hypoglykémie sami sobě

Hypoglykémií, nebezpečného poklesu hladiny cukru, se obává každý pátý diabetik. Může ztratit kontrolu nad sebou samým. Hrozí tak pád, nehoda či neschopnost se zorientovat. Hypoglykémii prožijí diabetici 1. typu průměrně jednou za osm dní, diabetici 2. typu pak jednou za 3 týdny. Otevřený vztah s lékařem a společné hledání příčin a nejvhodnějšího řešení jsou i prevencí tohoto nepříjemného stavu.

V  těle zdravého jedince je hladina krevního cukru udržována v poměrně stálém rozmezí, u diabetika je tato rovnováha porušena. Pacienti s diabetem mají jak fyzické projevy, například pocení, třes, křeče, bolesti hlavy a poruchy zraku nebo jemných pohybů, tak psychické. Mezi druhé z uvedených může patřit nesoustředěnost, snížení psychické výkonnosti, zmatenost až agresivita. Pro laiky mohou tyto projevy připomínat opilost. I malé nepříjemnosti mohou být pro diabetiky život ohrožující – stačí dopravní zácpa, zaseknutý výtah nebo zvrtnutý kotník při procházce. To vše jsou situace, kdy hrozí závažná hypoglykémie vyžadující pomoc okolí.

I přes tyto obavy se pacienti s diabetem snaží často hypoglykémie zvládnout sami, bez pomoci diabetologa. Sami si snižují dávku inzulinu. Také si častěji měří hladinu krevního cukru, zvyšují si příjem cukru nebo svačin (což vede k přibírání na váze) a každý šestý ubere v pohybu. Svému lékaři zavolá jen 1 z 5. Následkem samoléčby přitom může být špatná kompenzace diabetu a vznik závažných zdravotních komplikací, které s tím souvisí.

Hypoglykémiím se pacienti, zejména léčeni inzulinem, skutečně nevyhnou. Existuje úprava léčby, která pokud možno případné výkyvy kompenzuje.

AUDIO rozhovor: Co způsobuje hypoglykemie, ptala se Šárka Málková diabetoložky Jany Psottové (foto)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář