19. ZÁŘÍ 2015 – 1. Světový den dárcovství dřeně

Věnujte ho hemato-onkologickým pacientům! Přesvědčte v tento den alespoň jednoho mladého člověka ve svém okolí, aby vstoupil do Českého národního registru dárců dřeně. Důvod je tak prostý…

U nás onemocní každoročně stovky lidí včetně mladých lidí i malých dětí chorobami krvetvorby, které vážně ohrožují jejich život. Nejznámější a nejčastější mezi těmito nemocemi je leukémie.
Moderní léčebné postupy (chemoterapie, imunoterapie, biologická léčba a další) nabízejí u většiny nemocných zlepšení stavu, často však jen dočasné. Naději na úplné uzdravení přináší v momentě, když ostatní metody nestačí, transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce. Rozšířen je pro ni termín transplantace kostní dřeně.
Aby mohla být transplantace provedena, je třeba pro pacienta najít vhodného dárce dřeně, tedy zcela jedinečnou osobu, jež se s nemocným shoduje v mimořádně složitém systému transplantačních znaků. Tyto znaky jsou dědičné, a proto se pro pacienta hledá vhodný dárce krvetvorných buněk nejprve mezi sourozenci.
Bohužel pro většinu nemocných vhodný dárce mezi příbuznými neexistuje… Poslední nadějí pro těžce nemocného je cizí člověk, který se jako dobrovolník nechal zapsat do registru dárců kostní dřeně, a jehož transplantační znaky jsou zcela náhodně podobné oněm znakům pacienta.

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD)
je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně. A to anonymně komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost anebo vyznání. Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je v České republice, stejně jako na celém světě bezplatné.
Český národní registr dárců dřeně byl založen jako jedna z aktivit Nadace pro transplantace kostní dřeně v roce 1992 z podnětu rodin nemocných s těžkými hemato-onkologickými onemocněními.

AUDIO: MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. – vedoucí lékař ČNRDD nám poví, jak registr pomáhá nemocným lidem.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář