Intervenční radiologie řeší „ucpané cévy“

Jde o diagnostickou  a léčebnou metodu. Do krevního řečiště se vstřikuje  kontrastní látka a tím se zprůchodní ucpané cévy pomocí katetrů. Metodu lze využít i v mimocévních oblastech.

Žilní trombóza

Vzniká nejčastěji v hlubokých žilách dolních končetin. Projevuje se otokem dolní končetiny a výraznou bolestivostí. Onemocnění je nebezpečné tím, že se krevní sraženina může z dolní končetiny utrhnout a dostat se až do plic za vzniku závažné a život ohrožující plicní embolie.

Pacient pozoruje náhlý otok nohy, která bolí v klidu a zvláště při pohybu. Způsobuje to hromadění krve, která má ztížený odtok.

Je nutné zahájit co nejdříve protisrážlivou léčbu. Provádí se i katetrizační léčba. Ta spočívá v zavedení katétru, tedy tenké dlouhé hadičky až ke krevní sraženině a ta se mechanicky i chemicky rozruší.

Do zúženého místa se zavádí kovová výztuž, stent, tím se zabrání opakovanému zúžení.

Angiografie – znamená vyšetření cév zobrazovací metodou – jde o radiologické vyšetření [rentgen]. Po vstříknutí kontrastní látky a snímkování  se znázorňují cévy.

Využití radiologie má oproti klasické chirurgické operaci velikou výhodu. Pacientovi odpadají náročné operace a komplikace s jejich hojením. Vše se děje s minimálním zásahem do těla.

Endovaskulární /týkající se vnitřku cév/  výkony se provádějí na celém tepenném a žilním systému, portálním řečišti, vyjma srdce. Jsou léčeni dospělí a čím dále více dětští pacienti.

Ve FN Motol léčí „ucpané cévy“ také u dětí. Péče o děti je složitější, protože mají malé žíly i tepny, které jinak než u dospělých reagují na zákrok, včetně kontrastní látky. Ročně provádí klinika kolem 3000 těchto operací, z nich 140 u dětí.
Při komplikovaných zákrocích na nohou je mnohem větší riziko amputace. Lékaři se proto musejí rozhodovat velmi rychle, aby dítě neohrozili. Na zákrok jsou děti vždy uspány.

AUDIO: Jedním z úspěšně vyléčených malých pacientů je devítiletý Vojta. Poslouchejte jeho příběh. Promluví i pacientka paní Macurová.

 

U nás působí 10 akreditovaných center, kde intervenční radiologové zprůchodňují ucpané cévy. Motol  provádí výkony u akutního i chronického postižení, tepenné i žilní výkony „od palce až po mozek“, mimo srdce, to léčí intervenční kardiologové.

AUDIO: Přednosta kliniky zobrazovacích metod FN Motol profesor Miloslav Roček nám poví, jak se pomocí moderních metod odstraňují sraženiny v dolní končetině.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář