Češi, nevěra a HIV

Každý třetí Čech ve věku 18 až 59 let se dopouští nevěry, více než polovina z nich volí formu tzv. úletu. Testy na pohlavní choroby ale po takovém sexu absolvuje jen každý desátý. Kondom přitom používá jen třetina. Alarmující čísla přinesl průzkum agentury STEM/MARK. Z jeho výsledků také vyplynulo, že přibližně 100 tisícům Čechů ve věku 18 až 59 již byla na základě nevěry diagnostikována alespoň jedna pohlavní choroba a že přibližně 120 tisíc českých mužů ve stejném věku bylo své partnerce nevěrných s mužem. Právě homosexuální a bisexuální muži patří k nejčastěji infikovaným virem HIV, jehož záchyt letos opět rapidně roste – nejvíce od roku 1985.

Odborníky nejvíce zneklidňuje skutečnost, že až 91 % nevěrných osob po mimopartnerském sexu neabsolvuje vyšetření na HIV, přičemž se dá předpokládat, že i nadále praktikují sex se svým stálým partnerem. Hlavním důvodem je, že se spoléhají na svůj odhad a malou pravděpodobnost nákazy. „Dalším podstatným problémem je, že se většina nevěr, až 56 %, odehrává formou jednorázového „úletu“, kdy účastníci neznají sexuální historii protějšku a mohou jen velmi obtížně zhodnotit riziko pohlavně přenosné choroby u této osoby. Celá situace je ještě vážnější, protože po nevěře na HIV testy přijde jen 9 % lidí. V prvních třech měsících tohoto roku bylo zaznamenáno nejvíce nových případů HIV od roku 1985, kdy u nás byla zavedena jeho diagnostika,“ dodává MUDr. David Jilich z AIDS centra Nemocnice Na Bulovce.

AUDIO: Jak je riziková nevěra, k tomu se vyjádří MUDr.David Jilich a o průzkumu pohovoří Jiří Axman z agentury STEM/MARK.

Muži jsou tolerantnější než ženy v otázce přiznané nevěry s osobou stejného pohlaví

Průzkum se zaměřoval i na otázku nevěry s osobami stejného pohlaví. Na otázku, zda by takovou nevěru svému partnerovi tolerovali,  odpovědělo kladně 40 % mužů s tím, že nejde o nevěru. U žen to bylo jen 13 %. Další z otázek se týkala postupu, který by respondent volil, pokud by zjistil, že jej partner vědomě nakazil pohlavní chorobou. Pouze třetina dotázaných by okamžitě vztah ukončila a pouze 11 % by kontaktovalo policii na základě podezření ze spáchání trestného činu Ohrožení pohlavní nemocí (Zákon č. 40/2009 Sb., § 155). Průzkum  také potvrdil, že  ženy jsou otevřenější v otázce sexu s osobou stejného pohlaví, pokud jsou aktérkami ony samotné. Sex ve třech absolvovalo 16 % Čechů, přičemž dvakrát více žen než mužů uvedlo možnost „s osobami stejného pohlaví“. Pokud se touto optikou podíváme na nevěru, mimopartnerský sex s osobou stejného pohlaví mělo 7 % žen a 5 % mužů. Z hlediska možného nakažení HIV je zvláště důležitý poslední údaj pro mužskou populaci. Hodnota 5 % totiž představuje přibližně 120 tisíc mužů, kteří byli své partnerce nevěrní s mužem. Jednalo se tedy s velkou pravděpodobností o bisexuální sex mezi dvěma muži. Mužští bisexuálové spolu s homosexuály totiž patří do skupiny osob nejvíce ohrožených HIV, protože tvoří až 80 % případů nakažených tímto virem. Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., psycholožka Sexuologického ústavu VFN v Praze a 1. LF UK k tomu dodává: „Bisexuální chování u mužů může mít hned několik důvodů. Pravděpodobně nejčastějším důvodem k tomuto chování se jeví u mladších lidí experimentování a hledání nových zážitků, důvodem může být též nevyjasněná sexuální orientace. Mnozí muži, kteří praktikují opakované  bisexuální chování  mohou být též latentní homosexuálové, kteří neudělali coming out a je pro ně spoločensky nepřijatelné se otevřeně ke své homosexuální orientaci přiznat. Někteří z nich pak tedy i žijí v relativně uspořádaném heterosexuálním svazku.“

AUDIO: Jak Češi vnímají nevěru, odpoví sexuoložka docentka Laura Janáčková.

Epidemie HIV není zažehnána, evidována je jen špička ledovce

Dospěla další generace, která začala žít sexuálním bezstarostným životem. Dle průzkumu jen třetina lidí používá kondom k tomu, aby se ochránila před pohlavně přenosnými chorobami, a přitom počet HIV pozitivních roste rok od roku geometrickou řadou. Odhaduje se, že počet skutečně nakažených virem HIV je třikrát vyšší než celkových 2685 evidovaných v České republice. HIV je jedním z nejvíce palčivých celosvětových problémů, a tak v roce 2014 Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila strategii „90-90-90“, ve které si dává za cíl do roku 2020 zajistit, aby 90 % osob nakažených HIV o své nemoci vědělo, 90 % z nich se začalo léčit a u 90 % léčených lidí by měla terapie potlačit virovou nálož na neměřitelnou hodnotu.

Nová kampaň farmaceutické společnosti GSK na podporu testování na HIV/AIDS

Na základě překvapivých výsledků průzkumu se farmaceutická společnost GSK rozhodla spustit osvětovou kampaň, která na riziko nákazy HIV upozorní ve vybraných městech ČR. „V městské hromadné dopravě v Praze, v Brně, v Ostravě, v Plzni a v Karlových Varech se budou moci cestující v následujícím měsíci setkávat s vizuály, kterým dominuje informace ‚ že se HIV může týkat každého z nás‘. Smyslem je vybídnout Čechy k tomu, aby se chodili testovat, a předat jim zprávu, že to má bohužel smysl i tehdy, pokud má člověk partnerský vztah. To, že je třetina Čechů nevěrných svému partnerovi, nás velmi překvapilo. Tak vysoké číslo jsme nečekali. Stejně vnímáme i fakt, že pouze 1 z 10 záletníků chodí na testy. Na to konto jsme se rozhodli spustit osvětovou kampaň,“ říká manažer komunikace společnosti GSK Jakub Hofmann.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář