Hry na počítači vracejí autisty do běžného života

Počítačové hry pomáhají lidem s autismem, s využitím herní konzole v léčbě. S autistickou poruchou se narodí asi každé 68. dítě, přesnější údaje nejsou, protože i diagnostika je velmi obtížná. Určuje se z projevů chování.

Autismus je závažná porucha dětského mentálního vývoje. Jde o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí.  Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Kvůli tomuto handicapu je narušeno hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

Autisté mají omezené sociální dovednosti, jsou neobratní ve vyjadřování. Neumějí z lidské tváře vyčíst náladu, nepřiměřeně proto reagují. Nerozumí vtipu. Mají v oblibě pravidelnost a řád. Na nátlak reagují agresivně.

„Využití hry při terapii omezí u nich problémové chování, dá jim pocit sociální sounáležitosti a je pro ně také silně motivující,“ shrnuje odborník Julius Bittman z Národního ústavu pro autismus.

Hry vrstevníky sbližují

Přínos počítačové hry pro mírnění symptomů poruchy autistického spektra jetrojí – první je trávení volného času. Klienti mají ve svém volnu stejnou zábavu jako jejich vrstevníci, tedy hrají hry, což je zároveň sbližuje.

Dalším přínosem je zapojení herních aktivit do odměňování. Řada klientů nechce spolupracovat, považuje léčbu za zbytečnou. „Takže je to taková trošku obezlička, na co je nalákat, a třetí taková velká oblast, kde využíváme herních aktivit, je problémové chování,“ říklá Bittman.

AUDIO: Autisté nezvládající kontakt s okolím, co říká k tomu odborník Julius Bittman. Počítačová hra jim pomáhá, například 13letému Bartoloměji, k tomu se vyjádří Jakub Holý.

Nácvik sociálních dovedností

Autisté nezvládající kontakt s okolím, uchylují se k agresi, vulgarismům či destrukčnímu chování. Vnitřní napětí u autistů se vybije ve hře, a tak nevhodné chování ani nenastane. „V rámci prevence výbuchu hrají hry s agresivní tématikou, kdy negativní emoce ventilují prostřednictvím hraní, stříleček a podobných her,“ vysvětluje odborník.

Autistům pomáhají hry i v nácviku sociálních dovedností, což je pro ně jinak obtížné. Při hře si například sestavují postavičku s různými výrazy obličeje. Pomůže jim to v orientaci v lidských tvářích. Pochopí, že každá grimasa něco znamená, na zamračení tak už nereagují neadekvátně úsměvem a na úsměv výbuchem. Tuto spojitost před léčbou nechápali.

„Pokud se do léčby zapojí rodina i škola a dítě je ochotno spolupracovat, tak přínos počítačové hry je jednoznačně kladný,“ shrnuje Bittman.

AUDIO: Autismus je porucha, to potvrzuje Magdaléna Čáslavská  z Národního ústavu pro autismus a příběh Bartoloměje nám řekla jeho maminka.

Edukační test Autismus
http://apla.logicworks.cz/test.php?p=test-start

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář