Kochleární implantát – 20 let od vzniku Centra kochleárních implantací u dětí

Ztráta sluchu u dětí jim zabrání naučit se mluvit a číst. Program kochleárních implantací u dětí vznikl na Klinice ušní, nosní a krční  FN Motol v roce 1993. A to rok po implantaci prvního českého dítěte v Hannoveru prof. Dr. Dr. Ernestem Lenhardtem.  20 let Centrum zavádí sluchovou neuroprotézu více než 500 pacientům s vrozenou či získanou ztrátou sluchu. Díky implantátu je jim navrácen sluch, naučí se mluvit, získají možnost vzdělání na běžných školách a snadněji se zařadí do společnosti.

Diagnóza poruchy sluchu je velmi obtížná – její výskyt se odhaduje na tři z 1000 nově narozených dětí. Sluch lze obnovit pomocí elektrického dráždění nervových zakončení vnitřního ucha. Na tomto principu je založena léčba kochleární implantací.

„Kochleární implantát zprostředkovává neslyšícímu jedinci sluchové vjemy přímou elektrickou stimulací sluchového nervu uvnitř hlemýždě vnitřního ucha. Přístroj funguje na bázi přenosu energie a signálu pomocí elektromagnetické indukce,“ vysvětluje docent Zdeněk Kabelka, vedoucí Centra kochleárních implantací u dětí při FN Motol.

Zavedení kochleárních implantací u dětí s vrozenou ztrátou sluchu znamená převrat v jejich rozvoji. S dobrou rehabilitací mají šanci naučit se mluvit a zhruba 60 % pacientů studuje na běžných školách –  jsou i první absolventi vysokých škol. „Nositelé kochleárních implantátů se zapojují prakticky do všech běžných činností a v každodenním životě již nepotřebují asistenci tlumočníka. Znám pacienty, kteří se naučili cizí řeč, dokážou poslouchat hudbu a telefonovat. Omezení nepociťují ani v oblasti sportu, díky speciálním úpravám některých přístrojů mohou s implantátem dokonce plavat,“ uvádí docent Kabelka.

AUDIO: Kochleární implantát pomáhá těm, kteří ztratili náhle sluch ale i narozeným dětem, které neslyší, to už vysvětlí docent Zdeněk Kabelka, vedoucí Centra kochleárních implantací u dětí při FN Motol.

První české dítě s kochleárním implantátem

Impulzem pro využití léčby u dětí se stala implantace přístroje českému

Během uplynulých 20 let bylo u nás operováno více než 500 pacientů. Rozvinula se zde pražská škola rehabilitace implantovaných dětí.  chlapci ohluchlému po zánětu mozkových blan. V roce 1992 byl operován v Hannoveru. O rok později byly již v Praze implantovány další dvě děti a v roce 1994 vznikl program kochleárních implantací při FN Motol.

AUDIO: 26letý Filip Šára ohluchl po zánětu mozkových blan, když nu bylo 6 let. Díky kochlearrnímu implantátu a rehabilitaci dnes si s námi popovídal. Studuje a umí anglicky. Poslouchejte.

 

Vhodnost léčby

Vyvíjející se mozek potřebuje sluchové informace, jinak vlivem tzv. plasticity mozku se nevyužívané části mozkové kůry zapojí pro jinou činnost a nedrážděný sluchový nerv atrofuje. Proto je nejvhodnější implantaci provést mezi 1. a 3. rokem věku. Za určitou hranici lze považovat 6 let věku, kdy již mozek sluchové centrum přepojil pro jiné účely a implantát nedokáže adekvátně využít.

Na klinice probíhá průběžně vyšetřování, vyhodnocování a zařazování k operaci. Rehabilitace slyšení je poměrně složitá. Základní nácvik začíná již po prvních vyšetřeních ukazujících velmi těžkou poruchu sluchu, po nasazení velmi silných sluchadel. Po zavedení implantátu rehabilitace pokračuje a postupný rozvoj rozumění se vyhodnocuje každým rokem.

AUDIO: Jak kochleární implantát funguje, co dokáže v narušeném místě, jak se udržuje? Na tyto a další otázky odpovídá specialista firmy Cochlear Tomáš Tichý.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář