Chraňte svůj mozek před mrtvicí. Během ní se počítá každá minuta. Ročne postihne u nás přes 35 tisíc lidí.

Cévní mozková příhoda /CMP/ může postihnout každého. A ve chvíli, kdy ho postihne, jde o čas. Čím dřív dostane pacient lékařskou pomoc, tím větší šanci má, že mrtvici přežije bez následků.

Na zákeřnou nemoc upozorňuje sdružení pacientů, kteří mozkovou mrtvici prodělali – ICTUS. Pro varování zvolili Světový den mrtvice, který letos připadá na 29. října.

„Riziko cévní mozkové příhody se týká každého. Většině lidí se zdá možnost, že by je nemoc postihla, vzdálená. Já jsem mezi ně také patřil a najednou jsem se probral v nemocnici po asi měsíčním kómatu. Nemohl jsem mluvit, pravou stranu těla jsem měl bez citu a tudíž neschopnou pohybu. Domů jsem se dostal až po několika měsících. Nemluvil jsem, nečetl, neušel jsem více jak 50 metrů,“ popsal střet s nemocí ředitel sdružení ICTUS Jan Dohnálek. Ten se nyní soustředí na pomoc lidem, které zákeřná nemoc postihla.

AUDIO: Několikrát se musel Jan Dohnálek vyrovnávat s nemocí, která ho úplně ochromila. Cévní mozková příhoda mu vzala řeč, pohyb a i naději, přesto to nevzdal. Poslouchejte.

Podle přednosty neurologického oddělení a iktového centra nemocnice v Chomutově a člena výboru Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti prim. MUDr. Jiřího Neumanna je cévní mozková příhoda akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. „Cévní mozková příhoda může postihnout kohokoli z nás. V jednu chvíli se člověk cítí dobře, plánuje další aktivity a najednou je ochrnutý na polovinu těla, má poruchu zraku, nemůže mluvit nebo dojde ke ztrátě rovnováhy a koordinace. Ve chvíli, kdy se příznaky cévní mozkové příhody objeví, začíná boj o čas. V prvé řadě jde o život a hned za ním o co nejvyšší kvalitu dalšího života s co nejmenšími následky. Čím rychleji se zahájí léčba, tím větší je šance na záchranu života i uzdravení. Při podezření na CMP, i když se příznaky projevují jen mírně, je nutno jednat rychle – volat RZP na linku 155“, dodává prim. MUDr. Neumann.

 

AUDIO: Kdy se nejčastěji zákeřná cévní mozková mrtvice objevuje? Má jasné předem dané příznaky a kdy je léčba úspěšná… na to odpovídá přednosta neurologického oddělení a iktového centra nemocnice v Chomutově primář Jiří  Neumann.

Světový den mrtvice má upozornit veřejnost na závažnost cévní mozkové příhody, informovat o příznacích, rizikových faktorech a možnostech prevence. Lidé se o nemoci dozvědí více na Centrech zdraví v Praze, Brně, Jihlavě, Plzni a Ostravě, kde si navíc mohou orientačně změřit okysličení krve či tlak. Začne také fungovat nový portál www.protimrtvici.cz.

Riziko cévní mozkové příhody lze snížit prevencí. „Rizikové faktory jsou přítomny již dlouho před vznikem cévní mozkové příhody. Je třeba dodržovat zásady zdravého životního stylu, pravidelně docházet na lékařské kontroly a užívat léky, které jsou určeny k ovlivnění rizikových faktorů. Na trhu je nová skupina léků pro ředění krve, ta napomáhá prevenci CMP,“ uvedl preventivní kardiolog, internista a předseda České společnosti pro aterosklerózu doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 

Odborníci řadí mezi nejvýznamnější rizikové faktory – vysoký krevní tlak, poruchu srdečního rytmu, cukrovku, poruchu metabolismu krevních tuků a kuřáctví. 

AUDIO: Odborníci doporučují využít pravidelné preventivní prohlídky, které jsou hrazeny pojišťovnami u dospělých každé dva roky.Co k tomu říká kardiolog, internista a předseda České společnosti pro aterosklerózu docent Michal Vrablík.

K typickým příznakům CMP patří náhlá slabost nebo pokles ruky či nohy na jedné polovině těla, pokles ústního koutku, potíže s mluvením a porozuměním řeči, náhlá porucha zraku rovnováhy či koordinace a prudká a velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář