Poranění míchy a páteře

Poranění míchy je jedním z nejtěžších úrazů většinou s trvalými fyzickými, ale i psychickými následky. S úrazy, které vedou k poranění páteře a míchy, se setkáváme zejména při autonehodách, ale i zimních sportech.

 

S poraněním páteře a míchy se nyní v zimě setkáváme i u sportovních úrazů, a to jak na vrcholové, tak rekreační úrovni provozování sportů. Jde především o sjezdové lyžování, snowboarding, hokej, prosté bruslení či krasobruslení. Pády během sportu způsobují úrazy páteře. Asi 30% poranění páteře doprovází poranění nervového systému, to je míchy či jen kořenů.
Poškození míchy

 

Při poranění míchy v úrovni hrudní či bederní páteře hovoříme o paraplegii. Paraplegik má různě závažnou poruchu hybnosti trupu a dolních končetin. Má neporušenou hybnost na horních končetinách a je tedy schopen určité samostatnosti .  Pokud je míšní léze v bederní páteři, pak může být částečně zachována hybnost dolních končetin a takový člověk je pak s různými pomůckami schopen i chůze.
V případě, že dojde k poškození míchy v úrovni krční páteře, je porušena hybnost dolních končetin, trupu a v různé míře i horních končetin, hovoříme o tetraplegii. Takto vysoká míšní léze s poruchou hybnosti horních končetin již zpravidla neumožňuje úplnou samostatnost a tetraplegik je odkázán na pomoc druhé osoby.

 

Je zásadní rozlišit, zda došlo k úplnému, či částečnému poškození míchy. Pokud mícha nebyla po zranění úplně přerušena, mají pacienti díky pokrokům v oboru rehabilitace a fyzioterapie naději na částečné zlepšení svých neurologických funkcí. Při úplném přerušení míchy však zatím současná medicína kapituluje, protože úplné poškození míšních drah a buněk je nezvratné na rozdíl od páteřních obratlů, které jsou dnes dobře nahraditelné.

 

Nejčastěji bývá poraněna krční páteř – velice nebezpečné. Při poranění páteře může dojít zároveň ke zranění míchy. Poranění páteře se projevuje bolestí v zádech, krku nebo hrudi. Poraněním míchy dochází k necitlivosti některých částí těla.

 

První pomoc zraněnému

 

Při podezření na poranění míchy nebo páteře se snažíme s postiženým manipulovat pokud možno co nejméně.  Je-li nutná manipulace, pohybujeme s poraněným pouze v ose jeho těla. Při přenášení se snažíme hlavu udržovat v ose těla – v žádném případě mu nepodkládáme hlavu. Transportujeme pouze na tvrdé podložce a ve více lidech. Pamatujme, že jakákoliv nešetrná manipulace může způsobit mnohem větší poškození, než jaké již poraněný má.

 

Zlomený vaz

 

Laicky nazývané zranění jako „zlomený vaz“ je ve skutečnosti poranění krční páteře. Nejvíce závažné je poranění prvního a druhého krčního obratle. Tyto obratle jsou nejblíže důležitým centrům, které zajišťují základní funkce nutné pro život – dýchání a krevní oběh.

 

Hrudní a bederní páteř

 

Při podezření na poranění hrudní nebo bederní páteře postupujeme podle „První pomoc zraněnému“ a pamatujeme, že nešetrnou manipulací můžeme poranit i míchu. Toto zranění ve většině případech vede k trvalé invaliditě.

Zranění, při němž nebyla poraněna mícha, nedošlo k nestabilitě či deformitě páteře, se léčí konzervativně.  Zlomeniny se léčí klidovým režimem, speciální gymnastikou zádového svalstva  a používáním korzetů.

 

Méně často lékaři zlomeniny páteře operují. Pokud však byla současně při poranění páteře poškozena i mícha, přistupují většinou k operativnímu řešení.

 

Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce se řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější a nejaktivnější centra pro operace páteře v ČR. Trendem v páteřní chirurgii je využívání minimálně invazivních přístupů, které vyžadují provedení malých řezů pro zavedení operačních nástrojů i implantátů, nebo tzv. perkutánní výkony prováděné vpichy přes kůži.

 

„Preferujeme zejména techniky, které co nejméně zatěžují organismus pacienta a umožňují kratší rekonvalescenci. Pomáhají nám v tom navigační operační systémy, které navádějí operátora co nejbezpečnější a nejšetrnější cestou k patologickému ložisku v páteři. Umožňují nám pracovat s velkou přesností –  a to jak při otevřených zákrocích, tak při operacích provedených přes kůži,“ říká Neurochirurgického oddělení Nemocnice Na neurochirurg Homolce MUDr. Jiří Chrobok. Doplnil, že se kromě léčby poraněné páteře zdejší neurochirurgové specializují na léčbu degenerativních chorob páteře – tedy zejména na umělé náhrady opotřebovaných plotének.

Zimní období přináší zvýšený počet úrazů páteře, které si lidé způsobí při zimních sportech, pádech na náledí či autonehodách. V lepším případě si „jen“ naštípnou či polámou obratle, v tom horším si poraní i míchu. Na některé otázky odpovídá z Neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce neurochirurg  Jiří Chrobok. (foto)

Rozhovor si poslechněte ZDE

 

Šárka Málková, redakce Zdraviamy.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář