Nastal konec zbytečných biopsií prostaty?

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze získala nejmodernější ultrazvukový přístroj umožňující cílený odběr vzorků z podezřelých ložisek v prostatě na základě zobrazení magnetickou rezonancí. Pro pacienty představuje šetrnější způsob vyšetření, zkvalitnění diagnostiky, možná i konec zbytečných biopsií prostaty.

Karcinom prostaty je po kožních nádorech nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů. Předpokládá se, že v roce 2016 bylo s karcinomem prostaty nově zjištěno celkem 7 784 mužů a celkem 63 424 mužů přežívalo s diagnózou karcinomu prostaty. Celkem 4 600 mužů tak bylo léčeno pro lokalizovaný karcinom prostaty, 923 podstoupilo léčbu pro lokálně pokročilý nádor a celkem 786 pacientů bude léčeno pro nově zjištěný metastatický karcinom prostaty[i]. „Každý den je tak v ČR zjištěno téměř 20 nových případů rakoviny prostaty a téměř čtyři muži na ni zemřou,“vypočítává prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Magnetická rezonance posunula zobrazení podezřelých ložisek

Diagnostika karcinomu prostaty spočívá ve vyšetření prostaty pohmatem přes konečník a stanovení hodnoty prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. V případě podezření na nádor v prostatě je nutné toto ověřit biopsií prostaty, která se nejčastěji provádí v ambulantním režimu odběrem vzorků přes konečník speciální jehlou pod ultrazvukovou kontrolou. Standardně jsou vzorky odebírány „naslepo“ z přesně definovaných 8–12 lokalit z okrajové části prostaty.

„Nevýhodou PSA je však jeho nízká specificita, tedy řada pacientů se zvýšenou hladinou PSA podstoupí biopsii prostaty s normálním (negativním) výsledkem. Zobrazovací metody neměly doposud zásadní vliv na vyhledávání karcinomu prostaty. Až využití magnetické rezonance přineslo výrazný posun v možnosti zobrazit podezřelá ložiska a odebrat kromě vzorků „naslepo“ také cílené vzorky z těchto podezřelých ložisek,“ vysvětluje MUDr. Otakar Čapoun,  z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Spojení nálezu na magnetické rezonanci a zobrazení ultrazvukem při odběru vzorků se nazývá fúzní biopsie prostaty. Toto spojení lze provést přímo při vyšetření magnetickou rezonancí, což je časově i technicky velmi náročné, nebo prostým zapamatováním si polohy podezřelého ložiska na rezonanci a odběru z této lokality při biopsii prostaty (tzv. kognitivní fúze). Nejvýhodnější metodou je přenesení obrazu magnetické rezonance na obrazovku ultrazvukového přístroje při odběru vzorků, lékař pak odebírá cíleně vzorky přesně z těch ložisek, která byla na rezonanci označena vyšetřujícím radiologem (tzv. softwarová fúze).

Unikátní přístroj dokáže zachytit i drobná ložiska nádoru v prostatě

Na Urologické klinice VFN byl instalován nejnovější přístroj pro urologické aplikace bk Ultrasound, typ bk3000™. Tento přístroj je vybaven grafickým procesorem TriCoreTM, který umožňuje díky vysokému rozlišení zachytit i drobná ložiska nádoru v prostatě. „Unikátní sonda 9018 umožňuje snímání prostaty ve třech rovinách, přičemž podílná a příčná rovina se mohou zobrazit současně v reálném čase a protože se protínají, lékař získá přesnou informaci o poloze řezu v prostatě,“ komentuje prof. MUDr. Tomáš Hanuš. Integrovaný softwarový modul bkFusion podporuje fúzní biopsii prostaty. Slouží ke spojení obrazů z magnetické rezonance, kdy si přístroj z jednotlivých obrázků prostaty z magnetické rezonance rekonstruuje prostorový model prostaty, který při spojení se sonografickým obrazem v reálném čase umožňuje přesně odebrat vzorky z ložisek v prostatě, jež byly nalezeny na magnetické rezonanci. Tato verze technologie fúze umožňuje kontrolovanou biopsii v příčné, podélné i „endfire“ rovině, lze tedy zvýšit přesnost záchytu i velmi malých ložisek nádoru prostaty. Systém je vybaven elektromagnetickou navigací zejména pro biopsie přes konečník, ale lze ji doplnit i naváděcím zařízením pro přístup přes hráz .

Urologická klinika úzce spolupracuje s lékaři Radiodiagnostické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, jejichž účast na fúzní biopsii prostaty je zcela zásadní.. 

Vyšetření je určeno všem pacientům z ČR

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze nabízí toto vyšetření pacientům z celé ČR, podmínkou je provedení magnetické rezonance prostaty.„Fúzní biopsie prostaty je vyhrazena přednostně pro pacienty, kteří již absolvovali nejméně jednu standardní biopsii prostaty s normálním nálezem a u kterých trvá podezření na přítomnost karcinomu prostaty,“ doplňuje MUDr. Otakar Čapoun, FEBU.

AUDIO rozhovor: Které vylepšení přinesl nový ultrazvukový přístroj? Poslechněte si odborníky.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář