Nová kniha Bolest břicha. Povídání s autory a kmotrou knížky, Eliškou Balzerovou

Když se hovoří o bolesti břicha, jde o komplexní problém, který si zaslouží přinejmenším takovou pozornost, jaká mu byla věnována v knize. Kniha se tak stává užitečným pomocníkem a rádcem všech lékařů, ilustruje i skutečnost, že zachycuje 418 různých diagnóz z různých lékařských oborů. Na všechny tyto diagnózy je třeba při bolesti břicha myslet. Před samotným pokřtěním knize popřála vše dobré kmotra Eliška Balzerová.

Bolest je subjektivní nepříjemný fyzický pocit tíhy, tlaku, těžkosti, plnosti, pálení, řezání, kroucení, bodání, trhání, pulzací, křečí, nebo až intenzivního utrpení, vyplývající ze stimulace nervových zakončení při nemoci nebo traumatu. Tato definice je základem pro knihu Bolest břicha od autorů Karla Lukáše, Jiřího Hocha a Jiřího Nevorala. Bolest břicha může být projevem okolností jak zcela nezávažných, tak i stavů bezprostředně ohrožujících život. Kniha je strukturována do několika částí, v obecném úseku je zařazena anatomie, patofyziologie a propedeutické vyšetření. Ve speciální části se k diferenciální diagnostice bolesti břicha vyjadřují internisté – gastroenterologové, pediatr, infektolog, gynekolog, urolog, kardiolog, neurolog, gerontolog, onkolog, intenzivista – a kniha graduje kapitolou chirurgickou, na které se podílí i cévní chirurg a dětský chirurg.

AUDIO rozhovor: S odborníky a i s herečkou Eliškou Balzerovou natáčela na křtu knihy Šárka Málková.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář