Co je obsese

Kontrolujete, zda jste zavřeli plyn, vodu, zhasli, zamkli?…. Tato obsedantní porucha bývá často spojena s magickým rituálem, musíte například 3x zkontrolovat, že jste zamkli, 5x se vrátit …

OCD (obsedantně-kompulsivní porucha) je neurotická porucha. Základním symptomem jsou obsese.

Porucha často zůstává skrytá. Více touto nemocí trpí ženy. Nejčastější začátek onemocnění bývá mezi 20 – 26 lety. Zranitelným obdobím pro začátek OCD je období adolescence a rané dospělosti.  První příznaky se objevují  mezi 12 – 14 lety a mezi 20 – 22 lety.

Obsese jsou opakující se nutkavé, vtíravé myšlenky, představy nebo impulzy, jsou většinou neodbytné, zbytečné, a pacient se jich nedokáže zbavit. Dotyčný ví, že jde o jeho vlastní mentální aktivitu a snaží se je potlačit jinými myšlenkami nebo chováním. Většinou to jsou obavy z potenciálních nebezpečí nebo poškození: strach z nákazy (špínou, choroboplodnými zárodky, chemikáliemi…), strach, že něco důležitého nebylo vykonáno (zamčení dveří, zavření vody…), impulzy k násilnému a agresivnímu chování (ze zabití člověka…), strach ze ztráty něčeho důležitého (peníze, doklady…), nebo vzniká intenzivní nepohoda způsobená asymetrií nebo nepořádkem (nepravidelné rozvěšení obrazů, neurovnané věci na stole…).

Kompulze je nutkavé chování, které pacient vykonává jako reakci na obsese. Jsou to rituály, pomocí nichž se dotyčný vyhýbá určitým myšlenkám, impulzům, poškozením nebo událostem. Někdy mívají určitý charakter, jde o celou soustavu postupů, které je pacient nucen dodržovat. Tyto aktivity pomáhají nemocnému zmírňovat úzkost, nebo mají zabránit hrozivým následkům. Jsou ale přehnané a nepřiměřené, mají určitou intenzitu, frekvenci a trvání. Nemocní si většinou sami uvědomují, že jde o absurdní nesmyslné myšlenky i jednání, ale nedokážou jim sami čelit.

Nejčastěji se objevuje 5 skupin příznaků:

Strach ze znečištění spojený s rituály omývání. Projevuje se strachem ze špíny, mikrobů, tělesných tekutin, výměšků. Dotyčný hodiny a hodiny setrvává v koupelně, omývá se, odmítá se čehokoliv dotknout, otevírá dveře loktem, bere si rukavice, má stále strach ze znečištění, z nakažení. Přesto působí jakoby ušmudlaným dojmem.
Chorobné pochyby spojené s rituály kontroly – kontroluje, zda zavřel plyn, vodu, zhasl, zamkl…. Tato obsedantní porucha bývá často spojena s magickým rituálem, musí například 3x zkontrolovat, že zamkl, 5x se vrátit, přesto tato kontrola na 100 % pacienta neubezpečí, že je vše v pořádku.

Neodbytné akty nebo myšlenky sexuální nebo agresivní povahy – pacient má strach, že někomu ublíží – co kdybych ho bodl, co kdybych do něj strčil,….. To vše se stále opakuje, pacient se obviňuje, je mu to velmi nepříjemné. Kompulzivně se musí například modlit, aby tomu zabránil, musí počítat, shromažďovat různé věci, pokušení se pro pacienta stávají neúnosná.

Obsese přesnosti, symetrie, pořádku – rituály uspořádávání, přerovnávání, organizování

Primární obsedantní zpomalenost – celé dny provádí rituály, hodiny se obléká, nakonec tento typ OCD vyřazuje pacienta naprosto z chodu běžného života.

Pacienti trpící OCD jsou většinou velmi nešťastní, necítí se plnohodnotnými lidmi, jejich potíže je silně obtěžují, handicapují. Děti působí na okolí nedětsky, jako malí dospělí, jsou vážní, s podivnými zájmy, chybí jim bezprostřednost, uvolněnost, jejich hry jsou plné zvláštních rituálů. Později jsou nápadní svými neobvyklými znalostmi, např. z astronomie, meteorologie, jízdních řádů. Postupně ztrácejí kamarády, neumí si s ostatními dětmi hrát, stávají se osamělými, snižuje se jejich sebevědomí.

Jak se obsese léčí

OCD je v každém případě nemocí léčitelnou, to znamená, že prakticky u každého nemocného můžeme dosáhnout toho, že se jeho příznaky zmírní, zastaví se jejich zhoršování, nebo se alespoň částečně upraví. Úspěšná je kognitivně behaviorální terapie – KBT. Jde o postupné vystavení se obávaným situacím ( např. pacient se učí jet sám metrem). OCD je dobře léčitelná antidepresivy typu SSRI. Obě tyto terapie – KBT + farmakoterapie mají až 80 % úspěšnost.

Asi polovina pacientů se dá vyléčit. U některých se dají omezit obtíže, tak, že se zapojí do běžného rodinného a pracovního života.

AUDIO: MUDr. Martina Zvěřová, PhD., z psychiatrické kliniky VFN nám popíše příznaky obsese.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář