Keratokonus, závažné onemocnění rohovky, většinou útočí na mladistvé

Oční zdravotní problémy se běžně objevují u pacientů až s postupujícím věkem – keratokonus, relativně časté onemocnění rohovky (1 případ na 500 – 2000 lidí), se ovšem projevuje již v mládí, v ordinacích najdete dokonce i desetileté pacienty. „U mladistvých se může keratokonus projevovat nejdříve relativně nenápadně, například potížemi s neostrým viděním. Velice často není korekce zrakové ostrosti brýlemi příliš úspěšná. Keratokonus je ovšem velice nebezpečné onemocnění, pacienti s ním často přicházejí k očnímu lékaři pozdě, v některých případech může dokonce vést až k praktické slepotě,“ říká profesor Martin Filipec, CSc., hlavní lékařský ředitel Evropské oční kliniky Lexum.

Keratokonus je onemocnění rohovky, při kterém se její pravidelný kulovitý tvar v určité oblasti kuželovitě vyklene, což následně poškozuje vidění. Vývoj onemocnění závisí na věku pacienta a délce trvání. Čím dříve onemocnění propukne, tím je rychlejší jeho vývoj. Keratokonus postihuje obě oči, většinou asymetricky. Mezi příznaky keratokonu patří rychle se zhoršující zrak (potřeba stále více dioptrií, které ovšem mnohdy dostatečně nepomáhají), rozvoj astigmatismu nebo také například nepřirozené natáčení hlavy při sledování daného objektu, přičemž řada lidí dlouho vůbec neví, že keratokonem trpí.

Jedinou, bezpečnou a minimálně invazivní léčebnou metodou je tzv. Corneal Collagen Cross Linking (CXL), jež dokáže keratokonus zpomalit a ve většině případů dokonce zcela zastavit. Tato metoda byla poprvé v České republice provedena lékaři Evropské oční kliniky Lexum.

„V průběhu tohoto ambulantního zákroku je tkáň oka obohacena vitaminem B2. Pomocí speciální UV lampy je následně vyvolána fotodynamická léčba, jež umožňuje vznik takzvaného cross linku – příčných vazeb mezi vlákny kolagenu, ze kterých se rohovka skládá. Vytvářením nových vazeb (cross linků) se rohovka postupně biomechanicky zpevňuje, standardně o více než 300 %. Mnoho našich pacientů se tak může vyhnout kompletní transplantaci rohovky a podstoupit léčbu keratokonu výrazně šetrnější a bezpečnější metodou,“ vysvětluje profesor Martin Filipec. Jestliže si říkáte, jak je možné, že UV záření nepoškodí během zákroku celé oko, protože jsme vždy slýchali, že se nemáme dívat přímo „do slunce“, tak vězte, že ochranný štít během zákroku vytváří právě riboflavin (vitamín B2).

Pokud již onemocnění postoupilo do takové míry, že výrazně zhoršuje vidění a korekce pomocí brýlí či kontaktních čoček není prakticky možná, je řešením například kombinace CXL s implantací speciálních intrastromálních prstenců Keraring do rohovky. „Cílem je oploštění centrální části klenoucí se rohovky a její současné zpevnění. V některých případech používáme laserovou korekci nepravidelné rohovky podle topografu – TG PRK společně s fotodynamickou léčbou metodou CXL. Na klinikách Lexum nabízíme léčbu všech stádií onemocnění keratokonu přesně navrženou individuálně dle stadia onemocnění a přání pacienta. Přestože u některých pacientů je řešením již pouze transplantace rohovky, umíme dnes nahradit pouze postiženou část rohovky, čímž se i tento typ zákroku stává podstatně šetrnější, s minimem komplikací a rychlejší rehabilitací vidění,“ doplňuje profesor Martin Filipec.

Příčiny keratokonu nejsou dosud zcela objasněny. Na jeho rozvoji se podílejí genetické faktory, mechanické vlivy (například mnutí oka) a častěji se vyskytuje v souvislosti s celkovými alergickými onemocněními. Vyšetření a pravidelné sledování vývoje onemocnění pomocí moderních diagnostických přístrojů dnes umožňuje nejen včasnou diagnózu, ale také včasné zahájení odpovídající léčby keratokonu. „Při vyšetřování využíváme zejména optickou tomografii (Pentacam), topografii rohovky, optickou koherentní tomografii (OCT Visante) a aberometrii. Léčba je individuální a řídí se podle stadia a progresivity onemocnění, věku a potřeb pacienta. Spektrum léčby keratokonu je široké – od neinvazivních metod až po chirurgická řešení,“ uvádí MUDr. Enkela Hrdličková z pražské kliniky Lexum.

Moderní, postupná, léčba keratokonu obsahuje často více zákroků směřujících ke stabilizaci rohovky a následné rehabilitaci vidění, nakonec však vede k naprosté spokojenosti pacientů. To potvrzuje i paní učitelka Viera Bernátová, která v loňském roce podstoupila zákrok na klinice Lexum: „Po zákroku se cítím jako nový člověk, je to neuvěřitelná změna. Až nyní si uvědomuji, o co jsem byla ochuzená, nyní vidím, jaký je svět krásný. Ráno se vzbudím a nemusím hned hledat brýle a vidím všechno jasně. Co se týká samotného zákroku, tak mě překvapilo, jak byl bezbolestný a to včetně následné rekonvalescence.“

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář