Prevenarem 13 se mohou očkovat i děti ve věku 6 až 17 let

Evropská komise schválila použití přípravku Prevenar 13 pro prevenci pneumokokových onemocnění u starších dětí a adolescentů ve věku 6 až 17 let. Prevenar 13 tak může pomoci chránit i tuto věkovou skupinu.

 

Díky nové indikaci Prevenaru 13 se v České republice rozšiřuje spektrum osob, které může být proti pneumokokovým onemocněním chráněno právě konjugovanou vakcínou. Pneumokokové konjugované vakcíny bylo dříve možno využívat pouze u dětí od 6 týdnů do 5 let věku. Od ledna 2013 tak mohou být proti pneumokokům očkovány děti od 6 týdnů do 17 let (včetně). V roce 2011 byla indikace přípravku Prevenar 13 rozšířena taktéž na dospělé ve věku nad 50 let.

 

Podle dat Státního zdravotnického ústavu (SZÚ) bylo v roce 2011 hlášeno 23 případů invazivních onemocnění pneumokokem ve věkové skupině 5 až 19 let. Celkem bylo hlášeno 385 případů, nejvíce ve věkových skupinách dětí a seniorů. Význam vakcinace spočívá nejen v ochraně těch, kteří byli očkováni, ale i v jejím působení na populaci neočkovanou. Lze předpokládat, že snížení výskytu infekcí díky očkování sníží cirkulaci pneumokoků ve společnosti, a tím klesne celkový počet onemocnění i u neočkovaných osob. Společnost Pfizer jako globální lídr v oblasti prevence pneumokokových onemocnění pokračuje v testování a vývoji vakcíny tak, aby bylo možné ji v dohledné době použít u všech věkových kategorií.

 

O Prevenaru 13

 

Vakcína Prevenar 13 byla představena pro kojence a děti do 5 let v Evropě na konci roku 2009. Toto použití je v současnosti schváleno ve více než 120 zemích. Jedná se o celosvětově používanou pneumokokovou konjugovanou vakcínu – do dnešní doby bylo distribuováno již více než 500 milionů dávek vakcíny Prevenar 13 a jejího předchůdce sedmivalentní vakcíny Prevenar. Vakcína je nyní součástí národního nebo regionálního imunizačního programu ve více než 60 zemích, které pomáhají chránit proti invazivním pneumokokovým infekcím více než 30 milionů dětí ročně.
Prevenar 13 pokrývá spektrum 13 sérotypů bakterie pneumokoka, které mohou vyvolat invazivní pneumokoková onemocnění, zápal plic či zánět středního ucha. Těchto třináct sérotypů pneumokoka (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F a 23F) je nejčastějším původcem dětských invazivních onemocnění po celém světě.

 

V roce 2011 byl Prevenar 13 schválen rovněž pro použití u dospělých osob starších 50 let, nyní ve více než 80 zemích světa. Jeho využití v této věkové kategorii je schválenou rovněž Světovou zdravotnickou organizací

 

Pneumokoková onemocnění

 

Pneumokoková onemocnění způsobuje bakterie Streptococcus pneumoniae. Pneumokokem se mohou nakazit lidé všech věkových kategorií, přičemž zvýšené riziko hrozí především u malých dětí, osob trpících chronickými nemocemi, astmatem či nemocemi ovlivňujícími imunitní systém. Pneumokoková onemocnění jsou spojená s významnou mírou nemocnosti i úmrtnosti.

 

Indikace pro Prevenar 13 v Evropě

 

Prevenar 13 je v Evropské unii schválen pro aktivní imunizaci k prevenci invazivních onemocnění, pneumonie a akutního zánětu středního ucha, způsobených vakcinačními typy bakterie Streptoccus pneumoniae u kojenců a dětí od 6 týdnů do 17 let věku, a invazivních pneumokokových onemocněních u dospělých ve věku 50 let a starších.

Přípravek Prevenar 13 chrání pouze proti těm sérotypům Streptococcus pneumoniae, které vakcína obsahuje, a nechrání proti jiným mikroorganizmům, které způsobují invazivní onemocnění, pneumonii nebo zánět středního ucha. Podobně jako ostatní vakcíny ani přípravek Prevenar 13 nebude chránit 100 % očkovaných osob. V klinických studiích byly nejčastěji hlášené nežádoucí účinky reakce v místě očkování, horečka, podrážděnost, nechutenství, zvýšená spavost a nespavost. Přecitlivělost na jakoukoliv složku přípravku představuje kontraindikaci jeho užití. Podobně jako u jiných vakcín i aplikace přípravku Prevenar 13 má být odložena u jedinců trpících akutním závažným horečnatým onemocněním.

 

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Vakcínu aplikuje lékař.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář