Protonová léčba

Hledáme řešení ve složitých situacích. Jak hledat a nalézt řešení v případě vážného onemocnění, kterým rakovina prsu je? Co říká statistika?  Rakovinou prsu onemocnění přibližně 6 500 žen ročně  a jde o nejčastější zhoubné onemocnění u žen. Postihuje často i ženy ve věku kolem 50–60 let.

Protonová terapie chrání ženy před vedlejšími účinky klasického ozařování a dává jim šanci užívat si kvalitní život i po léčbě bez zvýšeného rizika pozdních nežádoucích účinků jako je infarkt, srdeční problémy, rozvoj plicní fibrózy nebo sekundární nádory z ozáření.

Pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je součástí indikace z PTC i doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC).

AUDIO ROZHOVOR: Na otázky Šárce Málkové odpověděla lékařka Andrea Pasztorová. 

 JAKÁ JE ÚSPĚŠNOST LÉČBY? -Úspěšnost léčby závisí na stádiu, ve kterém se nemoc objeví. Čím je nádor menší, tím větší jsou šance na jeho vyléčení. Právě proto je včasná diagnostika velmi důležitá.

 JAK SE LÉČÍ? – Často se kombinuje více způsobů léčby: operace, hormonální léčba, radioterapie, chemoterapie nebo biologická léčba. Závisí to na stádiu a typu nádoru. O správném způsobu

léčby pacientky rozhoduje tým lékařů.

 KDY JE DOPORUČENO OZAŘOVÁNÍ (RADIOTERAPIE)?-  Ozařování prsu je indikované po částečné, prs šetřící operaci. Při pokročilejších nádorech, kdy se nemoc rozšíří i do lymfatických uzlin, se kromě prsu ozařují i spádové lymfatické uzliny. U některých pokročilých nádorů i po předchozí mastektomii se následně ozařuje hrudní stěna a spádové uzliny.

 JAK SE OZAŘOVÁNÍ PROVÁDÍ?- Ozařování se provádí na radioterapeutickém pracovišti. Pacientka absolvuje tzv. plánování, tedy přípravu, která zahrnuje plánovací CT, konzultace s lékařem apod. Následně je pozvána k samotnému ozařování. Ozařování trvá několik týdnů.

A JAKÁ JE VÝHODA PROTONOVÉHO OZAŘOVÁNÍ?- Protonová radioterapie významně redukuje dávku záření na kritické orgány (srdce a plíce), tím snižuje pravděpodobnost vzniku ischemie srdce, infarktu či poradiační fi brózy. Minimalizuje ozáření druhého prsu, a tím redukuje pravděpodobnost vzniku sekundárních nádorů. Výhoda protonového ozařování je hlavně u pacientek s levostranným karcinomem prsu nebo u pacientek s přidruženým onemocněním srdce.

PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ OCHRÁNIT SRDCE A PLÍCE?- Protože srdce a plíce potřebujeme zachovat zdravé do budoucna, je třeba neriskovat problémy, kterým se dokáže dnešní medicína efektivně vyhnout.

 JAK ŽENA POZNÁ, ŽE JE VHODNÁ PRO PROTONOVOU LÉČBU?-  To poznají naši lékaři posouzením zdravotní dokumentace. Kontaktujte nás na čísle 222 999 000 nebo prostřednictvím formuláře na WWW.LECIMERAKOVINU.CZ.

JAKÝ PŘÍBĚH VYPRÁVÍ MLADÁ MAMINKA KRISTÝNA?-Intuice, že není prso v pořádku, se ozvala už během kojení. Jako vysokoškolská učitelka toxikologie se rozhodla o léčbě prsu vědět vše. Ptala se lékařů. Názory se lišily. Odmítla léčbu chemoterapií, o které se domnívala, že právě pro ni není ta nejlepší volba. Zvolila operaci. Své důvody, proč zvolila nakonec místo fotonové radioterapie protonovou, shrnuje slovy: „Můj cíl bylo uzdravit se z rakoviny, a ne se obávat, že si ozařováním způsobím do budoucna problémy jako je například infarkt, proto jsem zvolila to nejšetrnější ozařování na světě – proton.“  Celý příběh Kristýny na WWW.LECIMERAKOVINU.CZ.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář