Rakovina žaludku. Jaké jsou rizikové faktory

V Praze probíhala Světová konference o karcinomu žaludku, která se zabývala nejnovějšími otázkami výzkumu, diagnostiky a léčby karcinomu žaludku stejně jako jeho časným záchytem a prevencí této zákeřné choroby.  „V rámci konference dostala příležitost k aktivní účasti řada významných českých odborníků stejně jako mladí lékaři napříč různými obory. Konference přinesla také informace pro pacienty a jejich blízké. IGCC je první světový kongres s tématikou solidních zhoubných nádorů, který se v České republice konal, vysvětlila doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

AUDIO rozhovor: Rakovina žaludku, co se za ní skrývá…. zjistila Šárka Málková.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář