Robotická cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce sklidila uznání

Primář Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Petr Štádler, PhD.,  obdržel v USA  mezinárodní ocenění za prezentaci souboru 250 robotických cévních výkonů, které provedl společně se svým týmem v Nemocnici Na Homolce. Ve srovnání se světem to představuje nejvíc robotických cévních operací uskutečněných na jednom pracovišti. Některé z nich se zde navíc konaly ve světové premiéře. Americká Společnost pro klinickou cévní chirurgii (SCVS) ocenila práci doc. Štádlera na březnovém výročním Sympóziu cévní chirurgie v Miami.

„Představili jsme zde řadu roboticky asistovaných cévních operací, z nichž některé jsou unikátní – před námi a dosud ani po nás je nikdo neprováděl. Jde například o operaci výdutě prsní tepny u poměrně mladé pacientky, kterou jsme udělali loni v lednu, nebo o operaci výdutě slezinné tepny z prosince 2010, o řešení některých komplikací po endovaskulárních výkonech či některé hybridní operace – tedy takové, kdy jsme zároveň provedli dva různé zákroky – například rekonstrukci nemocné cévy i operaci kýly,“ vypočítává primář Štádler.  

Naprostá většina výkonů byla zaměřena na robotické operace v oblasti aorty a pánevních tepen. Důvodem je zejména skutečnost, že při klasické operaci těchto onemocnění je nutné provádět na břiše velký řez, tzv. laparotomii. Robotické cévní operace jsou totiž velmi šetrné díky tomu, že k provedení tohoto výkonu postačují malé vpichy namísto velkých řezů. Vpichy se mnohem lépe hojí, pacient se dříve zotavuje, není ohrožen pooperační kýlou v ráně a doba léčení i celková pracovní neschopnost se výrazně zkracují. Přínosný je i vynikající kosmetický efekt – místo jedné velké jizvy má pacient jen několik drobných jizviček.  

Petr Štádler je průkopníkem v roboticky asistovaných cévních operacích v Evropě i v zámoří, školí lékaře po celém světě včetně USA. Je předsedou podvýboru pro robotickou cévní chirurgii americké společnosti pro miniinvazivní robotiku (Minimally Invasive Robotic Association) se sídlem v Los Angeles. Je rovněž čestným členem Polské chirurgické společnosti. V dubnu 2012 provedl vůbec první robotické cévní operace v Indii v prestižní nemocnici Sir Ganga Ram Hospital v New Delhi, vyučoval postupy roboticky asistovaných operací cév i v USA, Polsku, Rusku, Jižní Koreji a aktuálně se připravuje na spolupráci s kolegy ve Velké Británii.

Robotickou cévní operativou se Nemocnice Na Homolce zařadila mezi přední světová pracoviště tohoto typu a působí v tomto oboru jako mezinárodní školicí centrum. Do dnešního se v Nemocnici Na Homolce uskutečnilo za posledních sedm let celkem již 280 roboticky asistovaných cévních operací. Roboticky zde operují zejména břišní aorty a pánevní tepny, ale provádějí i jiné typy výkonů.

 

RNDr. Marie Fialová
Nemocnice Na Homolce

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář