Rozhovor s odborníky o metodě řízené hypotermie a současné medicíně

Před deseti lety byla na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN v Praze zavedena jako na jediném pracovišti v ČR metoda řízené hypotermie. V praxi znamená, že se novorozencům, kteří jsou vážně ohroženi poškozením centrální nervové soustavy v důsledku nedostatku kyslíku před nebo při samotném porodu a bezprostředně po narození, ochladí tělo na teplotu 33 – 34 stupňů Celsia po dobu 72 hodin.

Rozhovor o metodě řízené hypotermie a současné medicíně s MUDr. Václavem Vobrubou a přednostou KDDL Tomášem Honzíkem.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář