Rozhovor s odborníky o spánku a poruchách biologického rytmu

Více než 30 % populace je ohroženo poruchami spánku. Týká se to jak dospělých, tak dětí. 

Jednou z nejvýznamnějších spánkových poruch je porucha cirkadiálního rytmu. Tento rytmus u lidí ovlivňuje nejen spánek, ale i chování, hladinu hormonů, tělesnou teplotu či metabolismus. Po setmění začíná lidské tělo vylučovat spánkový hormon melatonin, který je určující pro rytmus spánku. Ten je signálem, že je vhodný čas ke spánku.

Vzhledem ke svým účinkům na spánek, správný cirkadiální rytmus i stav celého organismu, je melatonin v centru pozornosti odborných výzkumů. Lidé, kteří mají nedostatek melatoninu, nebo je u nich tento hormon vylučován v nesprávnou dobu, mohou trpět dlouhodobými problémy se spánkem nebo třeba zvýšenými obtížemi při cestování a střídání časových pásem. U dětí pak chronická spánková deprivace může způsobovat absenci školní docházky, pozdní příchody, zvýšenou denní spavost, poruchy nálady a chování, sklon k depresi, či k obsesivně-kompulzivní poruše.

S rostoucím věkem však sekrece melatoninu klesá každému. To je jeden z důvodů nespavosti ve stáří.

AUDIO rozhovor: Více o spavosti a nespavosti zjišťovala Šárka Málková u odborníků.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář