Rozhovor s psychiatrem Radkinem Honzákem o nové knize

Kniha významného českého psychiatra hledá odpověď na otázku vztahu lidského těla a lidské duše. Kniha se věnuje vztahu těla a duše. Jak říká sám autor, vstupovat do světa psychosomatiky vyžaduje odvahu, ale především drzost – odvahu opouštět pohodlné cesty a drzost šlapat po trávníku, na němž je umístěna po několik století výstražná cedule udržovaná medicínským establishmentem za všech panujících režimů s nápisem NEVSTUPOVAT. Psychosomatická prvouka je výsledkem jeho padesátiletého, a jak poctivě přiznává, většinou marného hledání pravdy o zdraví a nemoci. „S pravdou v medicíně to není jednoduché, protože tato disciplína, podobně jako Rusko, neví, kde má hranice. Jen čas od času si několik jedinců položí otázku, jaké jsou vlastně úkoly a cíle současné medicíny. Je to otázka nemilá, leč legitimní.“ Radkin Honzák se snaží ukázat, že brát v úvahu stejně vážně jako faktory biologické také velmi obtížně měřitelné faktory sociální a psychologické, eventuálně už téměř neuchopitelné faktory duchovní neboli spirituální, je důležitým doplněním pohledu medicíny, která na člověka v současnosti hledí především jako na biologický preparát.

A prý bylo zjištěno, že deset minut hurónského smíchu potlačí bolest na dvě hodiny.  Dnes už se zkoumá  vliv smíchu a humoru na imunitní systém.

Více se dozvíte z rozhovoru Šárky Málkové s lékařem Radkinem Honzákem.

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář