Sluch je důležitý pro komunikaci, přesto pět procent populace je trvale nedoslýchavých

V životě existuje hodně situací, kdy má sluch svoji roli. Dar sluchu je pro většinu lidí samozřejmostí, pro nedoslýchavé ale znamená jeho navrácení nový život, který mohou mít díky pokrokům moderní medicíny. U nás se ročně rodí 180 dětí s trvalou poruchou sluchu, přičemž řada z těchto poruch je řešitelná kochleárním implantátem.

 

Mezinárodní den sluchu se koná 3. března pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). Tento den je věnovaný lidem, kteří trpí poruchami sluchu, a také tématům a osvětě v oblasti zdravého sluchu. Poruchám se dá totiž v řadě případů předcházet. Věděli jste například, že celosvětově je více než 1 miliarda mladých lidí (ve věku 12-35 let) ohrožena ztrátou sluchu kvůli nesprávnému používání audio zařízení, telefonů a hluku v barech?

 

360 miliónů lidí

 

Sluch je významný prvek komunikace mezi lidmi. Preventivními opatřeními je možné dosáhnout výrazného snížení výskytu problému nedoslýchavosti. V našem prostředí je důležitá zejména péče o vrozené těžké vady sluchu, o poruchy sluchu získané a podmíněné věkem, které jsou v řadě případů podceňované, ale se stárnutím populace nabírají na důležitosti,“ upozorňuje Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové.

 

Na světě je více než 360 milionů lidí s omezující ztrátou sluchu. Nejvíce postiženými jsou děti (vrozené vady sluchu, následky infekcí a úrazů) a starší lidé (věkem podmíněné poruchy sluchu). Průzkumy ukázaly, že dětem s vrozenou hluchotou přináší kochleární implantát největší výhody, pokud ho dostanou v raném věku, nejlépe do 2 až 3 let věku. Podle údajů WHO je 1 člověk ze 3 starších 65 let postižen ztrátou sluchu. Neléčená ztráta sluchu může přispět k sociální izolaci, úzkostem, depresím a kognitivním poruchám. Dle WHO by ale 1 neslyšícímu z 5 pomohla sluchová pomůcka (sluchadlo) nebo kochleární implantát! V České republice je provedeno 100 kochleárních implantací ročně, což je mnohem méně než v jiných zemích. „Například v Londýně, městě se zhruba stejným počtem obyvatel, jako má Česká republika, dochází ročně k trojnásobnému počtu implantací,“ vysvětluje profesor Viktor Chrobok. „Je to způsobené především tím, že častěji tímto způsobem léčí dospělé,“ doplňuje.

 

AUDIO: Jak pomoci s poruchami sluchu, prozradí přednosta ORL FN u sv.Anny v Brně MUDr.Břetislav Gál. Poslechněte si příběh mladé lékařky Beáty.

 

Kdy pomůže implantát?

 

„Kochleární implantační systém může být účinným řešením pro lidi s těžkou až velmi těžkou poruchou sluchu. Toto řešení pomáhá tam, kde naslouchací pomůcky mají jen malý anebo žádný přínos,“ říká Ing. Jan Odstrčilík, distributor kochleárních implantátů. Především u lidí, kteří svůj sluch ztratili, je implantát často jedinou technologií, která jim dokáže zvýšit kvalitu života. Díky moderní technologii je jeho nošení pohodlné a v některých případech je přenesený zvuk téměř identický tomu přirozenému.

 

AUDIO: Jak se dají řešit sluchové poruchy,  vysvětlí přednosta kliniky ORL FN Motol MUDr.Jiří Skřivan. Poslechněte si příběh malého Štěpána.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář