Světový den artritidy připadá na 12. října

Revmatická a další onemocnění pohybového aparátu postihují každého třetího až čtvrtého člověka ve všech věkových skupinách.  Jsou to často mladí lidé či lidé středního věku v plné životní síle, které takové onemocnění vyřazuje z normálního života a vede k dlouhodobé invalidizaci a omezení fyzické nezávislosti. Zhruba každý pátý člověk je nějakým způsobem dlouhodobě léčen pro nějakou formu revmatického onemocnění.

 

Přestože sociální a ekonomický dopad těchto chorob je enormní, konstatuje Evropská liga proti revmatismu (EULAR), že jsou často přehlíženy ve chvílích, kdy jsou definovány politické, finanční a zdravotnické priority.  Přitom se ukazuje, že každé zlepšení v přístupu k léčbě a k  podmínkám usnadňujícím pohyblivost a zapojení do života vede k významně častějšímu návratu do zaměstnání, zvýšení pracovní produktivity a v konečném důsledku i k úspoře sociálních rozpočtů.

 

Revmatická onemocnění a další choroby pohybového aparátu postihují v EU kolem 120 miliónů obyvatel a ekonomické náklady jsou vypočítány na zhruba 240 miliard Euro každým rokem. V Evropě se odhaduje počet neschopností asi na 450 miliónů dnů. Revmatické choroby vytvářejí největší socioekonomické náklady v důsledku pracovní neschopnosti a platby invalidních důchodů ze všech nemocí.

 

Jsou také nečastějšími zdroji chronické a dlouhotrvající bolesti, která významným způsobem ovlivňuje kvalitu života.  Onemocnění jako jsou revmatoidní artritida nebo Bechtěrevova choroba přichází často náhle, bez varování, způsobují neustále přítomnou silnou bolest a během několika málo týdnů mohou vést k úplné ztrátě soběstačnosti.

 

Komplexní přístupy, zahrnující moderní léčebné prostředky, cílené přístupy ve specializovaných centrech a všeobecné vytvoření podmínek pro zapojení do běžného života mají nepochybné úspěchy a vedou ke zmírnění průběhu nemocí a jejich následků.

 

Evropská liga proti revmatismu a stejně tak i národní revmatologické společnosti si uvědomují nejednoduchou situaci nemocných s revmatickými chorobami a snaží se o zviditelnění problematiky artritidy, problematiky revmatických pacientů, jejich funkční neschopnosti, ale i vědeckého výzkumu v této oblasti. Cílem je dát na vědomí společnosti, že tato problematika zde existuje, že je závažná a že je do jisté míry přehlížená a vytvořit podmínky pro ulehčení života revmatických pacientů.

Česká revmatologická společnost (ČRS), která je členkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně, si dobře uvědomuje závažnost revmatických a dalších chorob pohybového systému a angažuje se v naplnění celé řady doporučení, které formalizují postavení nemocných ve společnosti a přizpůsobují léčebné a rehabilitační prostředky našim poměrům. ČRS má již řadu let vypracována národní doporučení k léčbě a ke zvládání těchto závažných chronických onemocnění a pravidelně je upravuje podle posledních vědeckých důkazů.  Česká republika byla v minulosti v rámci EU v relativně podobném postavení jako okolní státy. Množství prostředků poskytnutých zejména na nejmodernější léčbu nejzávažnějších onemocnění v posledních 2-3 letech rostlo ale spíše pomaleji, než v okolních zemích.  Pro zachování schopnosti postarat se o tyto chronické revmatické pacienty, zejména o ty s nejagresivnějšími stavy, je zapotřebí věnovat této problematice neustálou pozornost a seznamovat veřejnost  se závažným funkčním dopadem revmatických chorob, významným utrpením, které tyto nemoci přinášejí a faktem, že účinná léčba a vylepšení prostředí pro tyto nemocné dokáží zásadním způsobem dopady revmatických onemocnění vylepšit.

 

 

Za Českou revmatologickou společnost ČLS JEP

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc

Předseda ČRS

Pracoviště: Revmatologický ústav
Na Slupi 4
12850 Praha 2

Napsat komentář