Ten správný grif se neokouká

Studenti medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy mají tento akademický rok novou výuku formou praktických simulačních kurzů. Ve spolupráci s Aesculap Akademií se v rámci volitelného předmětu „Moderní technologie a zdravotnické prostředky v praxi“ učí ovládat techniku a nástroje, které je v nemocnicích čekají. V rámci praktické výuky například zavádějí kanylu do „chytrých“ umělých paží nebo zkoušejí endoskopické šití na kuřecích stehnech. Komplexně vyučována je tu mimo jiné i elektrochirurgie, a to v unikátním rozsahu.

Trénink praktických dovedností probíhá na moderních inteligentních simulátorech, které jsou samy schopny vyhodnotit, jestli například zavedení kanyly proběhlo správně, či nikoliv. „Vlastně to takhle prakticky zkouším poprvé,“ říká studentka pátého ročníku 1. LF UK Kristýna Wintrová, která napichuje paži. „Je to skvělé. Odpadá u toho stres, že někomu ublížím, když se napoprvé netrefím. A navíc jsme tu jen v takovém počtu, že si to všichni můžeme sami vyzkoušet,“ dodává. Potvrzuje tak složitou situaci začínajících lékařů se získáním praktických dovedností. „Studenti jsou mnohdy odkázáni jen na fakultní praxi v nemocnici, kde se doba hospitalizace stále zkracuje a také ne každý pacient je svolný k tomu, aby se na něm budoucí lékaři učili. Navíc u toho bývají ve větším počtu a každý se jednotlivě k praktickému úkonu nedostane,“ říká odborná garantka kurzu Mgr. Ivana Bartáková, MBA.

Výuka mediků probíhá každé druhé pondělí v podvečer v moderním tréninkovém Pavilonu B. Braun Dialog na pražské Bulovce. Pavilon je mimo špičkové technologie vybaven i simulační figurínou umělého člověka. Výukový program je společným dílem školitelů z Aesculap Akademie a učitelů z fakulty. Studenti si zkoušejí například práci s laparoskopickou věží, endoskopickými instrumenty, ovládaní moderních dialyzačních přístrojů, pracují s vrtačkami používanými v ortopedii a traumatologii, osahají si základy a principy regionální anestezie, práci s infuzní technikou a infuzní linkou a s tím spojené praktiky, jako je třeba zavádění kanyly. K dispozici jsou jim nejrůznější trenažéry včetně virtuálního simulátoru, na kterém trénují manuální zručnost při uchopení a disekci cévy. V přízemí pavilonu pak asistují aplikaci eliminačních metod na dialyzačním středisku. Praktické simulační kurzy jsou žádanou platformou pro vzdělávání budoucích lékařů.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář