Nadechni se miminko!

Hlavní město Praha darovalo Jednotce intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN špičkové přístroje pro novorozence s asfyxií.

Jednou z nejzávažnějších porodních komplikací je asfyxie, stav, kdy ještě nenarozené dítě trpí těžkým nedostatkem kyslíku. Tíže asfyxie se hodnotí podle několika kritérií a rozděluje se do tří stupňů. První znamená pouze lehké postižení, děti jsou po porodu monitorovány, ale zpravidla nevyžadují žádnou specializovanou léčbu. Druhý stupeň, již závažnější, vyžaduje hospitalizaci na novorozenecké jednotce intenzivní péče, většinou s nutností podpory základních životních funkcí. Třetí, nejtěžší stupeň, provází selhání většiny orgánových systémů, dítě má poruchu vědomí, často křeče. Současná medicína umí u novorozenců poměrně dobře zvládat selhání krevního oběhu, dýchání, ledvin, jater či rozvraty vnitřního prostředí. Největší problém představuje poškození centrální nervové soustavy – mozku.

Před deseti lety byla na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN v Praze zavedena jako na jediném pracovišti v ČR metoda řízené hypotermie. V praxi znamená, že se novorozencům, kteří jsou vážně ohroženi poškozením centrální nervové soustavy v důsledku nedostatku kyslíku před nebo při samotném porodu a bezprostředně po narození, ochladí tělo na teplotu 33 – 34 stupňů Celsia po dobu 72 hodin.

„Výsledky posledních let ukazují, že řízená hypotermie u novorozenců, kteří prodělali asfyxii, snižuje riziko postižení CNS,“ vysvětluje vedoucí lékař JIRP KDDL VFN, MUDr. Václav Vobruba, Ph.D. Náročná léčba vyžaduje nejen špičkové specialisty, ale i špičkově vybavené pracoviště.

Konkrétně se jedná o:

  • novorozenecké výhřevné lůžko Atom SUNFLOWER vybavené antidekubitní pasivně vyhřívanou matrací;
  • přístroj pro řízenou hypotermii novorozenců TECOTHERM NEO, systém pro celotělové chlazení novorozenců a dětí;
  • monitor mozkových funkcí Inspiration Unique CFM zaznamenává aEEG, které umožňuje zhodnocení neurologického stavu pacienta a tím i terapie;
  • modulární infuzní systém řady Space Station slouží pro přesné dávkování tekutin a léků;
  • přístroj pro umělou plicní ventilaci Evita V500 pomáhá řídit spontánní dýchání dětských pacientů.

Sanitka pro raněné, nemocné i rodičky za víc než milion korun

Magistrát hlavního města Prahy zároveň daroval pro využití celé VFN v Praze sanitku typu A2, určenou pro dopravu raněných, nemocných a rodiček.

AUDIO rozhovor: V čem spočívá význam metody řízené hypotermie, hovoří MUDr. Václav Vobruba a co dokáže současná moderní medicína, odpovídá přednosta KDDL Tomáš Honzík

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář