Problém zvaný snížená funkce štítné žlázy

Hypotyreóza neboli snížená funkce štítné žlázy se také objevuje i u mladších ročníků. Porucha štítné žlázy v těhotenství může mít zásadní vliv na vývoj plodu.

Štítná žláza je neznámějším endokrinním orgánem. Patří k ojedinělým orgánům, výrazně závislým na zevním prostředí, tj. na dodávce stavebního kamene pro hormon, který vyrábí. Tímto stavebním kamenem je jod a hormonem je tyroxin. Pokud je jodu nedostatek, štítná žláza se sice zvětšuje, ale produkce hormonu klesá. Jednou z hlavních příčin onemocnění štítné žlázy jsou vlivy dědičnosti.

Při správné prevenci se chorobu odhalí včas. Většina onemocnění štítné žlázy je navíc dobře léčitelná a při správných postupech postižené lidi v životě neomezuje a ani život nezkracuje.

Narůstá počet osob se sníženou funkcí štítné žlázy. Postihuje především ženy. Hypotyreóza se rozvíjí, je-li snížená tvorba hormonu tyroxin. Organismus pomalu chátrá se všemi důsledky postižení jak fyzického, tak psychického. U nás nejčastější příčinou hypotyreózy je postižení parenchymu žlázy chronickým zánětem.

„Důsledkem pomalého rozvoje hypotyreózy je skutečnost, že příznaky unikají pozornosti jak postiženého, tak okolí. Ženy přičítají obtíže mnohdy změněné životní situaci (po porodu, při náročné péči o rodinu, při náročném zaměstnání), u starších osob jsou vysvětlovány stárnutím,“ popisuje doc. MUDr. Zdenka Límanová, CSc. z III. interní kliniky VFN v Praze a doplňuje: „Základem je vyšetření tyreostimulačního hormonu (TSH), což je hypofyzární hormon podporující činnost štítné žlázy. Pokud štítná žláza pracuje dobře, TSH je v pořádku, pokud ne, TSH se zvyšuje.“

AUDIO: Proč jsou poruchou štítné žlázy častěji postižené ženy – odpovídá docentka  Zdenka Límanová.

Mezi příznaky hypotyreózy patří únava, ztráta životního elánu, zapomínání, snížení fyzické výkonnosti, mírná dušnost, někdy mírná bolest svalů, zadržování tekutiny. Pokožka bývá suchá, nehty mají zhoršenou kvalitu, obdobně jako vlasy, které jsou jemné, ztrácejí barvu, více padají. Hlas se stává hlubším až chraptivým. Postižení zažívacího traktu se může projevit zácpou. Ženy mívají poruchy menstruačního cyklu, častěji potrácejí i hůře otěhotní.

Diagnostika a léčba je nejen snadná, ale levná. „Zařazení určitých laboratorních testů do systému preventivních prohlídek dospělé populace a osob se zvýšeným rizikem je dlouhodobým a dosud nesplněným přáním endokrinologů,“ říká prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. z III. interní kliniky VFN v Praze  a předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP.

AUDIO: Jak se projevuje porucha štítné žlázy, k tomu se vyjádří profesor Michal Kršek a herečka Taťana Fischerová.

Zvýšená funkce štítné žlázy

Zvýšená funkce štítné žlázy má jasné projevy, pacient vnímá bušení srdce a vnitřní neklid, podrážděnost. Ačkoliv mu více chutná jíst, spíš hubne, může mít i častější řidší stolice. Uvědomuje si sníženou fyzičku, více se potí, je dušný, má svalovou únavu, s obtížemi např. nastupuje do vlaku, do tramvaje. U části pacientů se připojí i oční potíže – od zvýšeného slzení a pocitu písku v očích až po poruchy zraku. I zvýšená funkce – hypertyreóza je léčitelná,  často bez dalších následků na zdraví.

Správná funkce štítné žlázy má vliv na správný vývoj plodu během těhotenství

Až 18 % těhotných žen má odchylku v některém z vyšetřovaných ukazatelů, což ale neznamená, že všechny musejí být léčeny. U části postačí konzultace s endokrinologem, u části sledování v průběhu prvního trimestru a kontrola po porodu i kvůli případnému dalšímu těhotenství.

Těhotenství klade na štítnou žlázu zvýšené nároky, protože musí produkovat daleko více hormonů než za běžného stavu. Do 12. – 16. týdne je totiž plod plně závislý v dodávce tyroxinu na matce, poté už jen částečně za předpokladu dostatečného zásobení matky jodem. Proto by na jeho přísun měla matka dbát zvláštní důraz. Při nedostatečné produkci hormonu tyroxinu je také plod nedostatečně zásoben a existuje riziko, že se plod nebude vyvíjet zdárně. Hormony štítné žlázy jsou nezbytné pro vývoj celého organismu dítěte, ale především nervové soustavy, hlavně mozkové tkáně. „Děti mohou být psychicky nezralé a mít nejrůznější méně či více významné psychomotorické poruchy, v případě závažnější poruchy mohou mít i nižší IQ. Matčina porucha funkce štítné žlázy v těhotenství se u dítěte může projevit později i jako porucha pozornosti, neklid, neposlušnost,“ dodává doc. Límanová.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář