ÚHKT: Nové centrum pro vzácná onemocnění krve

Pacienti se vzácnými vrozenými a získanými poruchami krvetvorby a vzácnými poruchami hemostázy budou v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) léčeni v nově zřízeném Centru pro vzácná onemocnění. Cílem nového specializovaného centra zaměřeného zejména na vzácná onemocnění červené krevní řady, chudokrevnosti a na vrozené krvácivé stavy je koordinace projektů klinické i laboratorní povahy související se vzácnými poruchami na úrovni léčebné i výzkumné a zajištění komplexní, cílené léčebné péče včetně speciálních léčebných přístupů a diagnostiky.

 

ÚHKT, jež je nejstarším a nejvýznamnějším specializovaným hematologickým centrem u nás, zajistí v nově zřízeném centru diagnostiku vzácných poruch červené krevní řady a poruch hemostázy pomocí standardních laboratorních metodik, molekulárně genetickými a speciálními vyšetřeními. „Současná medicína již umožňuje velmi přesně diagnostikovat řadu poměrně velmi vzácných geneticky podmíněných onemocnění, které lze v mnoha případech potom léčit. To platí i pro hematologii a náš ústav disponuje rozsáhlou škálou moderních metod včetně molekulárně-biologických k diagnostice chorob krvetvorby. U mnoha lidí jsme schopni zajistit léčbu těchto vzácných onemocnění, která je nejen inovativní ale i vysoce efektivní. Centralizace těchto pacientů tak umožní lepší a rychlejší diagnostiku i předcházení vzniku dlouhodobých následků, a pro zdravotnický systém zároveň efektivní a zvládnutelnou cílenou léčbu,“ říká prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. ředitel ÚHKT.

 

ÚHKT v této oblasti velmi úzce spolupracuje s Klinikou dětské hematologie a onkologie (KDHO) FN Motol. Obě instituce spolupracují na diagnostice chorob krvetvorby a děti s těmito chorobamipřecházejí po 18. roce věku plynule z KDHO do péče ÚHKT. „Jsme přesvědčeni, že zřízení centra je velmi důležitý krok pro nemocné zejména z důvodu urychlení jejich diagnózy a také včasného zahájení optimální léčby,“ doplňuje primář doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., vedoucí Centra pro vzácná onemocnění ÚHKT a předseda České hematologické společnosti ČLS JEP.

 

Pokračovat bude nadále i spolupráce s významnými českými a zahraničními specializovanými hematologickými centry a dalšími zdravotnickými zařízeními a registry. „Ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně (IBA MU) a v návaznosti na MDS registr bude v našem ústavu vytvořen registr nemocných s PNH. Ve spolupráci s KDHO, Fakultní nemocnicí Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími českými centry hematologie pro dětské i dospělé nemocné plánujeme vybudovat také registr vrozených chorob červené krevní řady,“ dodává docent Čermák.

—–

Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) byl založen 1. ledna 1952 a je prestižním pracovištěm spojujícím specializovanou léčebnou péči a diagnostiku s intenzivní výzkumnou činností v oboru hematologie a krevní transfuze. Díky unikátnímu spojení výzkumu s klinikou a s vysoce nadstandardní specializovanou transfuziologickou částí plní ústav v oblasti léčebně-preventivní péče úlohu vysoce specializovaného léčebného zařízení a superkonsiliárního pracoviště. Zároveň zastává kontrolní funkce v transfuzní službě, hemostáze a DNA diagnostice, zajišťuje postgraduální výuku v hematologii, transfuzním lékařství a molekulární diagnostice. ÚHKT je držitelem významných světových i národních certifikací (JCI, EFI, ČIA), jejichž získání potvrzuje, že ústav splňuje přísné mezinárodní standardy a svým pacientům poskytuje špičkovou péči světové úrovně. Více na: www.uhkt.cz

 

Ivana Dubášová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář