Úspěch mamografického screeningu

Datový audit mamografického screeningu, konference lékařů a radiologických asistentů z akreditovaných screeningových center v České republice, přinesl o úspěších mamografického screeninguo přesvědčivé důkazy.

Celonárodní program screeningu nádoru rakoviny prsu byl u nás zahájen v září roku 2002. Zpočátku, tak jak to u nových metod bývá, se screening nerozvíjel příliš rychlým tempem, mnohdy i s pochybnostmi. Ovšem dobrá léta měl před sebou. Už během několika prvních let své existence se stal plně funkční a nezastupitelnou součástí léčby rakoviny prsu.
Cíl tohoto celoplošného sledování žen byl a je naprosto zřejmý – odhalit rakovinu prsu včas, nejlépe v raném stadiu vývoje.

 

Nárok na bezplatnou preventivní screeningovou mamografii mají podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky ženy od 45 do 69 let každé dva roky.

 

Mamografické vyšetření, dnes velmi komfortní, které je dostupné ve všech regionech a hrazené všemi zdravotními pojišťovnami, ovšem využívá stále málo žen. Zatím je to pouze necelých pětapadesát procent.

 

Na bezplatné mamografické vyšetření bez ohledu na věk má právo také žena, které ho doporučí její praktický lékař nebo gynekolog.

Program screeningu rakoviny prsu je plně organizovaný, provádí se v    akreditovaných centrech
Během uplynulých deseti let fungování mamografického screeningu uskutečnili mamární radiologové 3 611 597 screeningových mamografií. Z toho zachytili u téměř osmnácti tisíc žen zhoubný nádor prsu. Dobrou zprávou je, že ze sedmdesáti procent to byly nádory v časných stadiích, což jednoznačně znamená skvělou šanci na vyléčení a dlouholeté přežití a pro pacientku během léčby minimální zátěž.

 

Před dvěma lety, v roce 2010 bylo v akreditovaných screeningových centrech diagnostikováno půl milionu žen, z nichž téměř tři tisíce slyšely slovo pozitivní. Pro sedmdesát procent z nich to ale nebyla zpráva zničující, protože jejich nádor byl zachycen v časném stádiu.

Srovnání posledních tří desetiletí

 

Pokud budeme srovnávat přežití pacientek s karcinomem prsu v 80. letech, což je doba před zavedením moderních mamografů a metod léčby, v 90. letech, kdy ve značné míře začal šířit šedý screening a dobou od roku 2002 do současnosti, pak čísla jasně hovoří ve prospěch celonárodního programu scereningu. Přežití dosahuje jednoznačně nejvyšších hodnot, blíží se devadesáti procentům.
Nikdo se nemusí bát, když dostane pozvánku do screeningového centra
Adresné zvaní, to je další krok mamodiagnostiků a pojišťoven dát ženám další možnost přijít do akreditovaných mamodiagnostických center bez obav a současně jim připomenout, že chodit na preventivní mamografie je pro jejich zdraví a život víc než důležité, nezbytné. Péče o sebe, o své zdraví, by měla patřit k samozřejmostem života. Stejně tak jak chodíme k zubaři, ke gynekologovi nebo na kosmetiku, je dobré chodit na mamografii.

Mamografický screening je rodinné stříbro

 

„Kdo chodí na screening, vrací se do práce a žije normální život, uzdravily se už tisíce žen a nepřišly o prs, dokonce nebyly léčené ani chemoterapií, nemocí prošly elegantně bez velké zátěže. Rakovině prsu neumíme zabránit, ale včasnou diagnostikou ve screeningových centrech ho můžeme zachránit,“ připomíná MUDr. Miroslav Skovajsová, primářka akreditovaného Mamma centra Háje Breast Unit Prague.

 

Ženy, které na screening nechodí, obvykle přijdou až ve chvíli, kdy si samy nahmatají bulku, mají horší perspektivu. Nejenže je nákladnější jejich léčba, ale i její výsledky jsou podstatně horší.
Proto je adresné zvaní, které se začne uskutečňovat ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami už v roce 2013, novou přímou cestou prevence rakoviny prsu pro ty ženy, které dosud s návštěvou screeningového centra váhaly.

 

Mgr. Táňa Pikartová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář